Atbalstītāji

Swedbankkarte

25.03.2020.direktora rīkojums par mācību un studiju procesa organizēšanu saistībā ar COVID-19 vīrusa izplatību

RTK direktora rīkojumu par mācību un studiju procesa organizēšanu saistībā ar COVID-19 vīrusa izplatību

skatīt pievienotajā dokumentā.