Atbalstītāji

Swedbankkarte

Rīgas Tehniskās koledžas direktora rīkojums 2020. gada 19. maijā

Rīgas Tehniskās koledžas direktora rīkojumu "Par epidemioloģiskās drošības pasākumiem attiecībā uz mācību un studiju procesa organizēšanu saistībā ar COVID-I9 vīrusa izplatību" un tā pielikumus skatīt pievienotajos dokumentos.