Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

"Uzņemšana"

Uzņemšana koledžā

Kategorijā: UzņemšanaUzņemšana koledžā

Uzņemšana profesionālajā vidusskolā

Kategorijā: UzņemšanaUzņemšana profesionālajā vidusskolā

Uzņemšanas rezultāti profesionālajā vidusskolā 2022./2023. māc. g.

Kategorijā: UzņemšanaUzņemšanas rezultāti, uzņemšana

Uzņemšanas rezultāti studijām 2022./2023. gadam

Kategorijā: UzņemšanaUzņemšana

Uzņemšanas rezultāti studijām Daugavpils filiālē

Kategorijā: UzņemšanaUzņemšana

Uzņemšanas rezultāti studijām Kandavas filiālē

Kategorijā: UzņemšanaUzņemšana

Uzņemšanas rezultāti studijām Liepājas filiālē

Kategorijā: UzņemšanaUzņemšana

"Aukstumtehnikas speciālists" - 89432 KB

22.08.2022Aukstumtehnikas speciālists, uzņemšana

"Autoapkopes speciālists" - 97977 KB

22.08.2022Autoapkopes speciālists, uzņemšana

"Datorsistēmu un datortīklu administrators" - 116252 KB

22.08.2022Datorsistēmu un datortīklu administrators, uzņemšana

"Elektrisko iekārtu speciālists" - 82775 KB

22.08.2022Elektrisko iekārtu speciālists, uzņemšana

"Elektronikas speciālists" - 71349 KB

22.08.2022Elektronikas speciālists, uzņemšana

"Imatrikulācijas (uzņemšanas) kārtība un organizācija 2022./2023. akadēmiskam gadam" - 1020358 KB

03.11.2021Uzņemšana

"Kokapstrādes tehnologs" - 63858 KB

22.08.2022Kokapstrādes tehnologs, uzņemšana

"Loģistikas speciālists" - 82461 KB

22.08.2022Loģistikas speciālists, uzņemšana

"Mehatroniķis" - 67224 KB

22.08.2022Mehatroniķis, uzņemšana

"Siltumenerģētikas speciālists" - 68171 KB

22.08.2022Siltumenerģētikas speciālists, uzņemšana

"Telesakaru speciālists" - 56929 KB

22.08.2022Telesakaru speciālists, uzņemšana

"Uzņemšana studijām 2022./2023. Daugavpils filiālē" - 1230263 KB

21.07.2022Uzņemšana

"Uzņemšana studijām 2022./2023. Kandavas filiālē" - 856395 KB

21.07.2022Uzņemšana

"Uzņemšana studijām 2022./2023. Liepājas filiālē" - 862188 KB

21.07.2022Uzņemšana

"Uzņemšanas noteikumi profesionālajā vidusskolā 2022./2023. mācību gadam" - 1122446 KB

12.11.2021Uzņemšana