Atbalstītāji

Swedbankkarte

2021. gada 10. jūnija rīkojums Nr.1.1.-08/19 par mācību procesa organizēšanu

2021. gada 10. jūnija rīkojumu Nr.1.1.-08/19 par mācību un studiju procesa organizēšanu lasīt pievienotajā dokumentā.