Akreditācija

Aktualitātes

Ar studiju kvalitātes komisijas pieņemto lēmumu studiju virziens -Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne akraditēts uz 6 gadiem. Akreditācijas termiņš - 20.06.2030.