ESF

Projekti / ESF

Eiropas Sociālais fonds

ESF

ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001

Īstenošanas laiks
2017.gada 27.janvāris – 2023.gada 31.decembris

Projekta mērķis: Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.
Projekta īstenotājs: Latvijas Darba devēju konfederācija
Sadarbības partneri: profesionālās izglītības iestādes un darba devēji
Atbalsta mērķa grupa: uzņēmēji, audzēkņi, profesionālās izglītības iestādes
Atbalstāmās darbības: darba vidē balstītas mācības un mācību prakses

Projekts skaitļos (infografika)

Informāciju par projektu (attiecināmās izmaksas):

ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001

Rīgas Tehniskajā koledžā projekta ietvaros darba vidē balstītas mācības realizējuši 164 un mācību prakses realizējuši 472 audzēkņi.

Rīgas Tehniskajā koledžā populārākās profesijas projekta ietvaros: automehāniķis, aukstuma iekārtu mehāniķis, mehatronisko sistēmu tehniķis, programmēšanas tehniķis, datorsistēmu tehniķis, elektronikas tehniķis, telekomunikāciju tehniķis, elektrotehniķis.

Rīgas Tehniskajā koledžā aktīvākie projekta sadarbības partneri – uzņēmumi: SIA "Ditra Networks", SIA "RISE JE", SIA "LEXEL FABRIKA", SIA "SPX", AS “Latvijas Finieris”, SIA "RECK", SIA "Kompānija NA", SIA "Inchcape Motors Latvia", AS "WESS", SIA "SKANDI MOTORS", AS "G4S Latvia", SIA "GRIFS AG", SIA „Dayton”, SIA "Caverion Latvija", SIA SMC Automation, SIA "LEAX Baltix", SIA "HORTUS DIGITAL", SIA "Do It".

Vairāk par projektu: lddk.lv/atbalsts-biznesam/partneriba-un-lidzdaliba-es-projektos/darba-vide-balstitas-macibas/

Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai projekts nr.8.5.2.0/16/i/001