Programmas

Pieaugušo izglītība / Programmas

Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmas

RĪGAS TEHNISKĀS KOLEDŽAS Profesionālās tālākizglītības daļa jauniešiem un pieaugušajiem PIEDĀVĀ:

Apgūt profesionālās tālākizglītības programmas, saņemot profesionālās kvalifikācijas apliecību specialitātēs:

-    elektrotehniķis (stundu skaits – 960, iepriekšējā izglītība – vidējā izglītība)
Mērķis: sagatavot kvalificētu elektrotehniķi darbam elektroenerģijas ražošanas, elektroapgādes, elektroietaišu ierīkošanas uzņēmumos, kurš var veikt ārējo un iekšējo elektrisko tīklu izbūvi un elektroietaišu ierīkošanu, ekspluatācijas un remonta darbus.

-   loģistikas darbinieks (stundu skaits – 960, iepriekšējā izglītība – vidējā izglītība)
Mērķis: sagatavot loģistikas darbinieku, kurš patstāvīgi nodrošina kravas (preču) plūsmas transportēšanas fizisku izpildi, kas ietver plānošanu, organizēšanu un kontroli, lai nodrošinātu laicīgu un efektīvu kravas (preču) piegādes procesu.

klientu apkalpošanas operators (stundu skaits – 480, iepriekšējā izglītība – pamatizglītība)
Mērķis: sagatavot klientu apkalpošanas operatoru, kas spēj informēt esošos un potenciālos klientus par organizācijas produktiem vai pakalpojumiem un organizācijas struktūru.

       Apgūt neformālās izglītības programmas, saņemot apliecību:

 -    datorzinības (bez priekšzināšanām) (stundu skaits – 120, iepriekšējā izglītība – bez ierobežojumiem)
Mērķis: sniegt nepieciešamās teorētiskās zināšanas, īstenot datorlietošanas iemaņu un prasmju apgūšanu izglītojamiem bez priekšzināšanām vai ar nelielām priekšzināšanām

-    datorzinības vidēja līmeņa vadītājiem (ar priekšzināšanām) (stundu skaits – 120, iepriekšējā izglītība – vidējā izglītība)
Mērķis: sniegt zināšanas un veidot prasmes, kas palīdzēs vidēja līmeņa vadītāja darbā jebkāda veida organizācijās vai uzņēmumos

-    personālo datoru operētājsistēmu un lietojumprogrammu instalēšana, konfigurēšana un uzturēšana (stundu skaits – 120, iepriekšējā izglītība – vidējā izglītība)

-    komunikācijas prasmes (stundu skaits – 60, iepriekšējā izglītība – bez ierobežojumiem)

-    angļu valoda (bez priekšzināšanām) (stundu skaits – 150, iepriekšējā izglītība – vidējā izglītība)

-    angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary) (stundu skaits – 100, iepriekšējā izglītība – vidējā izglītība)

-    angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate) (stundu skaits – 100, iepriekšējā izglītība – vidējā izglītība)

-    vācu valoda (bez priekšzināšanām) (stundu skaits – 150, iepriekšējā izglītība – vidējā izglītība)

-    sertificējamo elektrospeciālistu kursus, kuros sagatavo sertifikāta iegūšanas eksāmenam.

Esi aktīvs!

1.    Iepazīsti mūsu piedāvājumu
2.    Piesakies pa telefonu vai personīgi: RTK, Braslas ielā 16, Rīgā, 110.kabinetā vai pa telefonu 67081407
3.    PIKC „Rīgas Tehniskā koledža” ir noslēgusi sadarbības līgumus ar Nodarbinātības valsts aģentūru par apmācību, ko finansē ESF (sīkāka informācija par prasībām personas iesaistei un procesuālo kārtību kupona saņemšanai, aizpildīšanai un mācību uzsākšanai ir pieejama NVA mājas lapā - www.nva.lv 

Informācija: Rīgas Tehniskajā koledžā Braslas ielā 16, Rīgā, 110. kabinetā.

Tālr. 67081407, e-pasts: ilze.petersone@kcrtk.lv