Koledžas IT resursi

Par mums / Koledžas IT resursi


Darba mērķu sasniegšanai, saviem darbiniekiem un izglītojamiem Rīgas Tehniska koledža uztur un sniedz centralizēto piekļuvi sekojošiem IT resursiem:
Šajā sadaļā tiks publicēta informācija par izmaiņām IT resursu klāstā, ka arī instrukcijas atsevišķo resursu pielietošanai.

Instrukcijas