Vadība

Par mums / Vadība

Rūta Gintaute-Marihina
Direktore

RTK struktūra
RTK dome
RTK Domes nolikums

Rīgas Tehniskās koledžas domes sastāvs

-      Rūta Gintaute-Marihina – koledžas direktore;

-      Kristīne Rūtiņa - direktora vietniece;

-      Ēriks Krasnovs – studējošo pārstāvis;

-      Nelli Kuzņecova – studējošo pārstāvis;

-      Jānis Hertmanis – studējošo pārstāvis;

-      Evija Džeksone - akadēmiskā personāla pārstāve;

-      Sanita Eihmane - akadēmiskā personāla pārstāve;

-      Viktors Gutakovskis - akadēmiskā personāla pārstāvis;

-      Igors Būmanis - akadēmiskā personāla pārstāvis;

-      Diāna Bērziņa - akadēmiskā personāla pārstāve;

-      Nikolajs Breners - akadēmiskā personāla pārstāvis;

-      Zanda Beķe - akadēmiskā personāla pārstāve;

-      Alda Liepiņlauska - vispārējā personāla pārstāve.RTK konvents

Studējošo pašpārvalde

Studējošo pašpārvaldes (SP) sastāvs:

 • SP prezidents
 • SP sekretāre
 • RTK kultūras dzīves pārvaldnieks
 • DV un sporta aktivitāšu pārstāvis

Studējošo pašpārvaldes uzdevumi:

 • Piedalīties studiju procesa organizēšanā
 • Piedalīties un organizēt sabiedriskos pasākumos
 • Uzlabot studentu dzīvi koledžā un dienesta viesnīcā
 • Veidot sadarbību ar citām koledžām

Ja esi aktīvs - Nāc un piedalies! Veidosim dzīvi interesantāku!

Izglītojamo pašpārvalde

Izglītojamo pašpārvaldes (IP) sastāvs:

 • IP prezidents
 • IP sekretāre
 • RTK kultūras dzīves pārvaldnieks
 • DV un sporta aktivitāšu pārstāvis

Izglītojamo pašpārvaldes uzdevums:

Veidot saikni starp skolas administrāciju, skolotājiem, darbiniekiem un audzēkņiem.

IP sadarbībā ar studējošo pašpārvaldi (SP) organizē dažādus pasākumus. Pirmā seeptembra svinīgā pasākuma organizēšana, jaunuzņemto audzēkņu iepazīstināšana ar mācību klasēm, darbnīcām, bibliotēku informēšana par skolas tradīcijām. Jau par tradīciju ir kļuvis 1. kursu iesvētību rīkošana katra gada oktobra mēnesī (DV dzīvojošiem audzēkņiem) kā atraktīvs pasākums lai iepazītos ar savu nākamo dzīves vietu. Jau ilgu gadu tradīcija ir skolotāju dienas organizēšana, kurā godināti tiek ne tikai skolotāji, bet viss mācību iestādē strādājošais personāls. Tiek organizēti Ziemassvētku (mācību gada noslēguma) svinīgi koncerti, kuros paldies sakām mākslineiciskās pašdarbības kolektīvu dalībniekiem un vadītājiem, aktīvākajām grupām, skolotājiem un darbiniekiem. Svētā Valentīna dienas svinīgs pasākums, kur darbojas pasts ar dažādiem laba vēlējumiem.

Aktīvs darbs tiek ieguldīts mākslinieciskās pašdarbības darba organizēšanā, jaunu dalībnieku iesaistīšanā kolektivos. IP aktīvi iesaistās ceturto kursu žetonu vakaru un izlaiduma pasākumu organīzēšanā.No 2000.gada regulāri tiek organizētas starpgrupu sacensības ielu basketbolā.

Viens no IP mērķiem ir mācību darba, audzēkņu sekmju uzlabošana, kavējumu analīze un iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu novēršana. IP pārstāvis darbojas stipendiju komisijas sēdēs, kurā tiek lemts par stipendiju apmēru izmaksām.

Braslas ielas 16 IP aktīvi sadarbojas ar otrās adreses - IP Lēdmanes ielā 3.

IP un SP uz sēdēm sanāk katra mēneša pirmajā otrdienā. Ar IP locekļiem jebkurā laikā savas problēmas un ierosinājumus un rastos risinājumus problēmām var izteikt ikviens audzēknis un skolotājs, savu atbalstu neatsaka skolas administrācija.

Vienmēr esam gatavi sadarboties un palīdzēt!