Programmu īstenošanas vietas

Augstākā izglītība / Programmu īstenošanas vietas

Daugavpils filiāle
Daugavpils Tehnikumā,
Strādnieku ielā 16,
26060000

Kandavas filiāle
Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikumā,
Valteru ielā 6,
63122882