Uzņemšana pēc 9.klases

Vidējā izglītība / Uzņemšana pēc 9.klases

2024./2025.mācību gadam

Saziņa

67081411, 67081413, 67081401
uznemsana@kcrtk.lv

Dokumentu pieņemšana

RTK uzņemšanas komisija dokumentus pieņem
no 2024.gada 1.jūlija līdz 2024.gada 17.jūlijam.
Uzņemšanas noteikumi 2024./2025. mācību gadam

Iesniedzamie dokumenti

  • Iesniegums (aizpilda elektroniski pie dokumentu iesniegšanas)
  • Apliecības un sekmju izraksta par pamatskolas izglītību kopija (uzrādot oriģinālu)
  • Pases, identifikācijas kartes vai dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu)
  • Medicīniskā izziņa (veidlapa Nr. 027/u)
  • Divas fotogrāfijas (3 x 4 cm)
Papildus informācija
  • Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem reflektantiem dokumenti, kas pilnībā apliecina viņu statusu
  • Reflektantiem, kuri ir personas ar speciālām vajadzībām, dokumenti, kas pilnībā apliecina viņu statusu
  • Norīkojums ar stipendiju no iestādes vai uzņēmuma (nav obligāts)
  • Dokumentu, kas apliecina dalību olimpiādēs, konkursos, kopijas (uzrādot oriģinālus) (nav obligāti)
Reflektanti, kuri ieguvuši izglītību ārvalstīs

Izglītības dokumenti (izglītības dokumenta oriģināls un atzīmju izraksts) jāiesniedz ekspertīzei Akadēmiskās informācijas centrā (AIC).

Vairāk informācijas mājas lapā: www.aic.lv

Birojs Dzirnavu iela 16/k2, Rīga, LV-1010

(ieeja no Strēlnieku ielas puses)
Tālrunis 67225155
e-pasts aic@aic.lv

AIC apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās: 14.00-17.00
Otrdienās: 09.00 - 13.00
Ceturtdienās: 13.00 - 17.00