Dienesta viesnīca

Par mums / Dienesta viesnīca

Rīgas Tehniskai koledžai ir dienesta viesnīca (turpmāk tekstā DV) Ieriķu ielā 4.

Pieteikties uz dienesta viesnīcu

Iesniedzamie dokumenti:

 • Izziņa par deklarēto dzīves vietu (oriģināls)
 • Aizpildīta iesnieguma veidlapa
 • Jāuzrāda maksājums par pirmo (septembri) un pēdējo īres mēnesi (eur 32,00)
 • Jāuzrāda 3 + karte, bāreņa apliecība (kuri vēlas)

Piešķirot vietas DV, katrs iesniegums tiek izvērtēts un priekšroka audzēkņiem, kuriem:

 • Dzīvesvieta no Rīgas atrodas 70 km un tālāk
 • Piešķirts bāreņa statuss

Ar DV īrnieku tiek slēgts īres līgums un materiālās atbildības līgums. Īres maksa, saskaņā ar Ministru kabineta 18.03.2021. noteikumu "Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo koledžu maksas pakalpojumu cenrādis" 1. pielikuma II. sadaļas "Rīgas Tehniskā koledža" sniegtie maksas pakalpojumi, 1.1.punktu, jāveic līdz dotā mēneša 25. datumam, maksāt bankā – Uzrādot visus maksājuma kodus, kuri attiecas uz konkrēto pakalpojumu.

Īres maksas termiņu neievērošanas, kā arī DV iekšējās kārtības noteikumu neievērošanas gadījumā, vieta DV tiek uzteikta.

Ierašanās dienesta viesnīcā

2024./2025.m.g.

SVĒTDIEN, 1. septembrī no plkst. 09.00 līdz 16.00 (vai darba dienās no 08:00 līdz 16:00).
Ārpus norādītā laika audzēkņi un studenti dienesta viesnīcā netiks ielaisti.

1.
kursa audzēkņiem (kuriem piešķirta vieta DV):

 • Ierašanās obligāti kopā ar kādu no vecākiem (nepilngadīgajiem)
 • Uzrādīt maksājumu kvīti par DV īres pirmo un pēdējo mēnesi (EUR 16.00 + EUR 16.00 = EUR 32.00)
 • Iesniegt izziņu par deklarēto dzīves vietu (kuri nav iesnieguši uzņemšanā)
 • Iesniegt citas izziņas – daudzbērnu, bāreņa vai cilvēka ar invaliditāti apliecinošus dokumentus (pēc vēlēšanās).

1.kursa studentiem  (kuriem piešķirta vieta DV):

 • uzrādīt maksājumu par DV īres pirmo un pēdējo mēnesi (EUR 16.00 + EUR 16.00 = EUR 32.00)   
 • iesniegt izziņu par deklarēto dzīves vietu (kuri nav iesnieguši uzņemšanā)
 • iesniegt citas izziņas – daudzbērnu, bāreņa, invaliditāti apliecinošus dokumentus (pēc vēlēšanās).

2., 3., 4. kursa audzēkņiem svētdien, 1. septembrī no plkst. 09.00 līdz 16.00 (vai darba dienās no 08:00 līdz 16:00).

Īres maksājumu konts

RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA

Braslas iela 16, Rīga, LV-1084
Reģ. Nr. 90000022223
VALSTS KASE
Bankas kods: TRELLV22
AUDZĒKŅIEM (vidējā izglītība)       konts: LV28TREL2150238011000
STUDENTIEM  (augstākā izglītība) konts: LV96TREL2150238009000

Maksājuma mērķis:
21382 DV – vārds, uzvārds, personas kods

Piemērs: 21382 DV – Ivars Kalniņš, 010190-12345

Ziedojumu konts

RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA

Braslas iela 16, Rīga, LV-1084
Reģ. Nr. 90000022223
VALSTS KASE
Bankas kods: TRELLV22
Konts: LV13TREL7150330000000

Maksājuma mērķis:
23510 – ziedojumi (cik?), vārds, uzvārds, personas kods

Kontakttālruņi

DV vadītāja:
T. 67081425

DV audzinātāji:
T. 67081432

DV dežurants:
T. 67081424

Aktivitātes un paveiktais


Valentīndienas svētki RTK Dienesta viesnīcā 2024Ziemassvētki RTK dienesta viesnīcā 2023Jauno DV iemītnieku iesvētības 2023./2024.Valentīndienas svētki RTK Dienesta viesnīcā 2023Jauno DV iemītnieku iesvētības 2022./2023.Valentīndienas svētki RTK Dienesta viesnīcā 2022 Dienesta viesnīcas sporta spēles 2019 Jauno DV iemītnieku iesvētības 2019./2020. DV 2019./2020. māc.g. audzēkņu padomes veikums