Kokapstrāde

Augstākā izglītība / Studiju programmas / Kokapstrāde

Kokapstrādes tehnologs

Iegūstamā kvalifikācija: Kokapstrādes tehnologs

Iegūstamais izglītības dokuments: Diploms par īsā cikla augstāko profesionālo izglītību

Iepriekšējā izglītība: Vidējā vispārējā vai vidējā profesionālā

Mācību valoda: Latviešu
Ilgums: 2,5 gadi
Īstenošanas forma: Pilna laika klātiene
Mācību vieta: Rīga, Lēdmanes iela 3
Kredītpunkti: 100
Finansējums: Valsts budžeta finansējums vai pašfinansējums
Nodarbinātības apraksts
Kokapstrādes tehnologs veic tehniskus uzdevumus, kas saistīti ar ražošanas efektivitātes paaugstināšanu un darba organizācijas pilnveidošanu koksnes mehāniskās apstrādes jomā, koka izstrādājumu projektēšanu un izgatavošanu, kā arī iekārtu un mehānisko ierīču lietošanu, uzraudzību un remontu, veic materiāla un darba patēriņa aprēķinus, īsteno vides aizsardzības prasības, vada pakļautos darbiniekus, pārzina uzņēmējdarbības, ekonomikas, un grāmatvedības normatīvos aktus, vides prasības kokzāģētavām un kokapstrādes iekārtām, darba aizsardzības prasības, individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanas prasības, tiesību pamatus, piedalās biznesa plānu un tāmju izstrādē un veic ekonomiskās analīzes.
Kontakti

Viktors Gutakovskis
Katedras vadītājs
Rīga, Lēdmanes iela 3, 216. kab.
67185326
viktors.gutakovskis@kcrtk.lv

Kristiāns Štekelis
Studiju programmas direktors
kristians.stekelis@kcrtk.lv


Programmas kods: 41 543
Akreditācija: Studiju virziens „Ražošana un pārstrāde” akreditēts līdz 2025.gada 2.februārim