Vietnes darbībai izmantotas obligāti nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Vairāk

Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

"projekts"

Projekts SAM 8.5.3.

Kategorijā: ProjektiProjekts SAM 8.5.3., projekti

ERASMUS+ AUDZĒKŅU MOBILITĀTES PROJEKTA VĀCIJAS PARTNERU ZIŅOJUMS

06.06.2022Erasmus+, projekts

"AKTUALIZĒTS 2022 Telekomunikācijas moduļu saturs - būtiskie grozījumi" - 981604 KB

03.03.2022Projekts SAM 8.5.3., projekti

"Erasmus + programmas stratēģiskās partnerības (KA2) inovāciju atbalsta projekts “Interaktīvu un animētu rasēšanas mācību līdzekļu attīstība”" - 184465 KB

05.03.2020Projekts KA2

"Erasmus+ audzēkņu mobilitāte 07.-18.11.2022." - 952715 KB

07.12.2022Erasmus+, projekts

"ERASMUS+ INSMER robotics curricula project successfully ended" - 342928 KB

24.09.2019ERASMUS+, projekts, projekti

"Erasmus+ mobilitātes projekta Nr. 2021-1-LV01-KA121-VET-000005271 apraksts" - 234524 KB

28.09.2022Erasmus+, projekts

"Erasmus+ Nr. 2021-1-LV01-KA121-VET-000005271 01.05-13.05" - 2619314 KB

06.06.2022Erasmus+, projekts

"Erasmus+ profesionālo kompetenču pilnveide (projekts Nr.2019-1-LV01-KA-060209) 25.04.2022.– 29.04.2022." - 2109887 KB

06.06.2022Erasmus+, projekts

"Erasmus+ projekta Nr.2021-1-LV01-KA121-VET-000005271 personāla apmācības mobilitāte profesionālās izglītības jomā" - 1036235 KB

20.09.2022Erasmus+, projekts

"Erasmus+ projekta Nr.2021-1-LV01-KA121-VET-000005271 personāla vērošanas mobilitāte profesionālās izglītības jomā" - 1738551 KB

13.12.2022Erasmus+, projekts

"Erasmus+ projekts Profesionālo kompetenču pilnveide Nr. 2019-1-LV01-KA-060209 Vino- Vigala 25.04-06.05." - 1279904 KB

06.06.2022Erasmus+, projekts

"ERASMUS+ studentu pieteikuma anketa" - 849403 KB

09.01.2023Erasmus+, projekts, pieteikuma anketa

"ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001" - 297865 KB

04.09.2023ESF projekts

"INtegrated SMart Education in Robotics (Integrētā viedā izglītība robotikā)" - 343017 KB

28.08.2019ERASMUS+, projekts, projekti

"INtegrated SMart Education in Robotics (Integrētā viedā izglītība robotikā)." - 2336122 KB

28.08.2019ERASMUS+, projekts, projekti

"INtegrated SMart Education in Robotics (Integrētā viedā izglītība robotikā)." - 1247916 KB

28.08.2019ERASMUS+, projekts, projekti

"Integrētā viedā izglītība Robotikā, Starpvalstu projekts (tikšanās)" - 500286 KB

24.09.2019ERASMUS+, projekts, projekti

"Jaunumi projektā ITSVET (IT drošība profesionālajā izglītībā un apmācībā)- Projekta jaunumi īsumā (latviešu valodā)" - 575878 KB

26.01.2018Projekts ITSVET

"Nodarbības mobilajā laboratorijā TEHNOBUSS" - 189445 KB

06.06.2018Karjeras atbalsts, projekts

"Rīgas Tehniskās koledžas infrastruktūras attīstība. Projekta Nr.8.1.4.0/17/I/001 norise laika posmā no 19.03.2022. līdz 30.04.2022." - 368458 KB

18.05.2022ERAF projekts

"VITALIS FINAL REPORT" - 1077209 KB

06.06.2022Erasmus+, projekts