Atbalstītāji

Swedbankkarte

"COVID-19"

04.01.2021. direktora rīkojums Nr. 1.1.-08/1 par mācību un studiju procesa organizēšanu

08.01.2021COVID-19, mācību process

04.11.2020. rīkojums Nr. 1.1.-08/56 par epidemioloģiskās drošības pasākumiem

04.11.2020COVID-19

09.02.2021. direktora rīkojums Nr. 1.1.-08/7 par konsultāciju organizēšanu.

09.02.2021COVID-19

09.11.2020. rīkojums Nr. 1.1.-08/57 par epidemioloģiskās drošības pasākumiem

09.11.2020COVID-19

15.10.2020. direktora rīkojums Nr. 1.1.- 08/49

15.10.2020COVID-19

2021. gads un dziema par ticību sev

09.02.2021COVID-19

25.08.2020. PIKC RTK direktora rīkojums Nr. 1.1.-08/33

25.08.2020COVID-19, mācību process

25.11.2020. direktora rīkojums par mācību un studiju procesa organizēšanu Nr. 1.1.-08/60

25.11.2020COVID-19, mācību process

26.10.2020. direktora rīkojums Nr. 1.1.- 08/52 par studiju procesa organizēšanu

26.10.2020COVID-19

27.10.2020. direktora rīkojums Nr. 1.1.- 08/54 par mācību un studiju procesa organizēšanu

27.10.2020COVID-19

30.10.2020. rīkojums Nr. 1.1.- 08/33 par mācību un studiju procesa organizēšanu

30.10.2020COVID-19, mācību process

Grozījumi RTK 25.08.2020. rīkojumā Nr.1.1.-08/33

07.04.2021COVID-19

Izmaiņas testēšanas sarakstā uz Covid-19 pirms valsts eksāmeniem

30.04.2021COVID-19, centralizētie eksāmeni

Par epidemioloģiskās drošības pasākumiem valsts pārbaudījumu organizēšanā un norisē 2020./2021.mācību gadā

05.05.2021COVID-19

Par izglītojamo kavējumu uzskaiti

09.02.2021COVID-19

Par mācību procesu profesionālajā vidusskolā no š.g.2. novembra līdz 13. novembrim

30.10.2020COVID-19, mācību process

Vadlīnijas aizsargmasku lietošanai un atsauksmēm par kvalitāti

28.05.2020COVID-19

"2., 3. un 4. kursu audzēkņu testēšana uz Covid-19 pirms angļu valodas, vēstures, fizikas un krievu valodas eksāmeniem" - 282190 KB

06.05.2021COVID-19

"2020. gada 15. oktobra direktora rīkojums Nr. 1.1.- 08/49" - 801927 KB

15.10.2020COVID-19

"PRECIZĒTS 3. un 4. kursu audzēkņu testēšanas uz Covid-19 saraksts pirms latviešu valodas un matemātikas eksāmeniem" - 282312 KB

11.05.2021COVID-19, centralizētie eksāmeni