Atbalstītāji

Swedbankkarte

"Erasmus"

ERASMUS

Kategorijā: ERASMUSERASMUS, prakse

ERASMUS +

Kategorijā: ERASMUSERASMUS, ERASMUS+

ERASMUS+ augstskola

Kategorijā: Projekti, ERASMUS+Projekti, ERASMUS+ augstskola

ERASMUS+ profesionālā vidusskola

Kategorijā: ERASMUS+Projekti, ERASMUS+ profesionālā visusskola

ERASMUS+ studentu un mācībspēku veiksmes stāsti

Kategorijā: Projekti, ERASMUS+Projekti, ERASMUS+ augstskola

Stratēģiskā partnerība

Kategorijā: Stratēģiskā partnerībaProjekti, ERASMUS+, Stratēģiskā partnerība

Aicinājums RTK studentiem piedalīties Erasmus+ prakses programmā 2020./2021. akad. gadā

04.09.2020Erasmus+

ERASMUS+ mobilitātes projekta dalībnieku veiksmes stāsti

14.10.2021Erasmus+

Erasmus+ programmas augstākās izglītības harta 2021.– 2027.

09.03.2021Erasmus

ERASMUS+ vieslekcijas studiju kursā “Darba vides un civilā aizsardzība”

18.10.2021Erasmus+

Iegūta Erasmus+ programmas kvalitātes balva “Spārni 2019”

13.12.2019ERASMUS+

Informācija par Erasmus+ projektu № 2019-1-LV01-KA103-060093

06.10.2021Erasmus+

"Erasmus + projekts ,,Intelektuālās e-apmācības sistēmas robotikā/mehatronikā” (Intelligent e-learning systems in robotics/mechatronics – INLEARC 2019-1-EE01-KA202-051593)" - 340575 KB

16.04.2020Stratēģiskā partnerība, ERASMUS+

"ERASMUS POLICY STATEMENT 2021.-2027." - 193084 KB

05.05.2021ERASMUS

"ERASMUS Programme Student Mobility for Placement. Final Report Form" - 53172 KB

03.11.2011Erasmus, prakse

"ERASMUS Programme Training Agreement and Quality Commitment" - 42952 KB

03.11.2011Erasmus, prakse

"ERASMUS Studenta harta" - 125484 KB

03.11.2011Erasmus, prakse

"Erasmus University Charter" - 75097 KB

03.11.2011Erasmus, prakse

"ERASMUS+ INSMER robotics curricula project successfully ended" - 342928 KB

24.09.2019ERASMUS+, projekts, projekti

"ERASMUS+ VIESLEKCIJAS A-A-2 STUDIJU GRUPĀ" - 350269 KB

18.10.2021Erasmus+

"INtegrated SMart Education in Robotics (Integrētā viedā izglītība robotikā)" - 343017 KB

28.08.2019ERASMUS+, projekts, projekti

"INtegrated SMart Education in Robotics (Integrētā viedā izglītība robotikā)." - 2336122 KB

28.08.2019ERASMUS+, projekts, projekti

"INtegrated SMart Education in Robotics (Integrētā viedā izglītība robotikā)." - 1247916 KB

28.08.2019ERASMUS+, projekts, projekti

"Integrētā viedā izglītība Robotikā, Starpvalstu projekts (tikšanās)" - 500286 KB

24.09.2019ERASMUS+, projekts, projekti

"Model Placement Agreement for an ERASMUS student placement" - 40204 KB

03.11.2011Erasmus, prakse

"Prasmes metālapstrādē un elektrosektorā, uzlabojot kompetences visā Eiropā" - 2149900 KB

27.08.2015Stratēģiskā partnerība, ERASMUS+

"Profesionālo kompetenču pilnveide (2019-1-LV01-KA-060209)" - 379058 KB

11.06.2020ERASMUS+

"Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai" - 142496 KB

20.03.2015Stratēģiskā partnerība, ERASMUS+

"Skolotāju un audzēkņu mācību mobilitāte MALTA 12.04.-20.04.2015." - 930887 KB

18.05.2015ERASMUS+

"Skolotāju un audzēkņu mācību mobilitāte Somijā Tamperē" - 2208271 KB

19.02.2016ERASMUS+