Vietnes darbībai izmantotas obligāti nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Vairāk

Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

"Projekti"

Citi projekti

Kategorijā: projektiProjekti

ERAF projekti

Kategorijā: ProjektiERAF, projekti

ERASMUS+ augstskola

Kategorijā: Projekti, ERASMUS+Projekti, ERASMUS+ augstskola

ERASMUS+ profesionālā vidusskola

Kategorijā: ERASMUS+Projekti, ERASMUS+ profesionālā visusskola

ESF projekti

Kategorijā: projektiESF, projekti

ESF studiju programmu pašnovērtējumi

Kategorijā: Pašnovērtējumiprojekti, pašvērtējumi, pašnovērtējumi

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Kategorijā: Karjeras atbalstsKarjeras atbalsts, projekti

Kvalitatīvas prakses darba tirgum

Kategorijā: Projekti, praksesProjekti, prakses

Leonardo da Vinci programmas projekti

Kategorijā: projektiprojekti

Projekti un atbalstītāji

Kategorijā: projektiprojekti

Projekts SAM 8.5.3.

Kategorijā: ProjektiProjekts SAM 8.5.3., projekti

Stratēģiskā partnerība

Kategorijā: Stratēģiskā partnerībaProjekti, ERASMUS+, Stratēģiskā partnerība

Iepazīsti Eiropas Savienību piedaloties projektā DiscoverEU

30.10.2019Projekti

Jaunumi ITSVET projektā

13.06.2017Projekti, ITSVET

"3. kursu audzēkņi apmeklē izstādi "Skola 2019"" - 425465 KB

06.03.2019Karjeras atbalsts, ESF projekti

"AKTUALIZĒTS 2022 Telekomunikācijas moduļu saturs - būtiskie grozījumi" - 981604 KB

03.03.2022Projekts SAM 8.5.3., projekti

"EL-2 grupas rūpnīcas Schneider Electric apmeklējums un praktiskā nodarbība 17.04.2018." - 377361 KB

16.05.2018Karjeras atbalsts, projekti, pasākumi

"Energoefektivitātes paaugstināšana PIKC Rīgas Tehniskā koledža ēkai Rīgā, Ieriķu ielā 4, projekta Nr. 4.2.1.2/17/I/057 noslēgums" - 405474 KB

12.07.2019ERAF, projekti

"Energoefektivitātes paaugstināšana PIKC Rīgas Tehniskā koledža ēkai Rīgā, Ieriķu ielā 4, projekta Nr. 4.2.1.2/17/I/057 Projekta norise" - 574499 KB

07.05.2019ERAF, projekti

"Energoefektivitātes paaugstināšana PIKC Rīgas Tehniskā koledža ēkai Rīgā, Ieriķu ielā 4, projekta Nr. 4.2.1.2/17/I/057 Projekta norise" - 227073 KB

22.01.2019ERAF, projekti

"Energoefektivitātes paaugstināšana PIKC Rīgas Tehniskā koledža ēkai Rīgā, Ieriķu ielā 4, projekta Nr. 4.2.1.2/17/I/057 Projekta norise" - 226916 KB

24.10.2018ERAF, projekti

"Energoefektivitātes paaugstināšana PIKC Rīgas Tehniskā koledža mācību ēkai Rīgā, Ieriķu ielā 4, projekta Nr. 4.2.1.2/17/I/057 Projekta kopsavilkums" - 242113 KB

15.10.2018ERAF, projekti

"Energoefektivitātes pasākumu veikšana Rīgas Tehniskās koledžas ēkā Braslas ielā 16, Projekta Nr. 4.2.1.2/16/I/001 Projekta norise" - 216870 KB

25.09.2017ERAF, projekti

"Energoefektivitātes pasākumu veikšana Rīgas Tehniskās koledžas ēkā Braslas ielā 16, Projekta Nr. 4.2.1.2/16/I/001 Projekta norise" - 213778 KB

19.12.2017ERAF, projekti

"Energoefektivitātes pasākumu veikšana Rīgas Tehniskās koledžas ēkā Braslas ielā 16, Projekta Nr. 4.2.1.2/16/I/001 Projekta noslēgums" - 573657 KB

16.01.2018ERAF, projekti

"Energoefektivitātes pasākumu veikšana Rīgas Tehniskās koledžas ēkā Lēdmanes ielā 3. Projekta Nr. 4.2.1.2/16/I/003 kopsavilkums" - 233772 KB

15.08.2017ERAF projekti

"Energoefektivitātes pasākumu veikšana Rīgas Tehniskās koledžas ēkā Lēdmanes ielā 3. Projekta Nr. 4.2.1.2/16/I/003 norise" - 220067 KB

31.10.2017ERAF, projekti

"Energoefektivitātes pasākumu veikšana Rīgas Tehniskās koledžas ēkā Lēdmanes ielā 3. Projekta Nr. 4.2.1.2/16/I/003 norise" - 223362 KB

17.04.2018ERAF, projekti

"Energoefektivitātes pasākumu veikšana Rīgas Tehniskās koledžas ēkā Lēdmanes ielā 3. Projekta Nr. 4.2.1.2/16/I/003 norise" - 217448 KB

02.02.2018ERAF, projekti

"Energoefektivitātes pasākumu veikšana Rīgas Tehniskās koledžas ēkā Lēdmanes ielā 3. Projekta Nr. 4.2.1.2/16/I/003 noslēgums" - 482251 KB

13.07.2018ERAF projekti

"Energoefektivitātes pasākumu veikšanas Rīgas Tehniskās koledžas ēkā Braslas ielā 16, Projekta Nr. 4.2.1.2/16/I/001 Kopsavilkums" - 224290 KB

28.06.2017ERAF, projekti

"ERASMUS+ INSMER robotics curricula project successfully ended" - 342928 KB

24.09.2019ERASMUS+, projekts, projekti

"INtegrated SMart Education in Robotics (Integrētā viedā izglītība robotikā)" - 343017 KB

28.08.2019ERASMUS+, projekts, projekti

"INtegrated SMart Education in Robotics (Integrētā viedā izglītība robotikā)." - 2336122 KB

28.08.2019ERASMUS+, projekts, projekti

"INtegrated SMart Education in Robotics (Integrētā viedā izglītība robotikā)." - 1247916 KB

28.08.2019ERASMUS+, projekts, projekti

"Integrētā viedā izglītība Robotikā, Starpvalstu projekts (tikšanās)" - 500286 KB

24.09.2019ERASMUS+, projekts, projekti

"Kā kļūt par labu speciālistu, P1-2 grupa uzņēmumā "Autentica" meistarklasē “Ievads MVC programmēšanā mazu un vidēju lielu sistēmu izstrādē” 10.05.2018." - 426943 KB

16.05.2018Karjeras atbalsts, projekti, pasākumi

"Karjeras atbalsta pasākuma ietvaros 3.kursu audzēkņi piedalījās nodarbībā “Publiskais tēls un etiķete”" - 360585 KB

17.04.2018Karjeras atbalsts, projekti, pasākumi

"Karjeras atbalsta pasākums - Telekomunikācijas lielā un plašā nozīme Latvijas IKT attīstībā" - 481829 KB

25.06.2018Karjeras atbalsts, projekti, pasākumi

"Karjeras atbalsta pasākums “Dažādais ceļš uz karjeru” 05.06.2018." - 439681 KB

15.06.2018Karjeras atbalsts, projekti

"Karjeras atbalsta pasākums “Dažādais ceļš uz karjeru”. Nodarbība mehatronikas specialitātes 4. kursa audzēkņiem" - 218333 KB

17.12.2018Karjeras atbalsts, ESF projekti

"Karjeras atbalsta pasākums “Kā kļūt par labu speciālistu” – Drošības sistēmu pielietojums AS G4s" - 282627 KB

25.06.2018Karjeras atbalsts, projekti, pasākumi

"Karjeras atbalsta pasākums “Kā kļūt par labu speciālistu”. Mācību ekskursija uz Skrundu un Lutriņiem" - 351160 KB

17.12.2018Karjeras atbalsts, ESF projekti

"Karjeras atbalsta pasākums “Mana pirmā darba intervija”" - 355125 KB

17.04.2018Karjeras atbalsts, projekti, pasākumi

"Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Dažādais ceļš uz karjeru - karjeras lēmumu pieņemšana”" - 455284 KB

17.04.2018Karjeras atbalsts, projekti, pasākumi

"Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Dažādais ceļš uz karjeru - karjeras lēmumu pieņemšana”" - 253456 KB

07.05.2018Karjeras atbalsts, projekti, pasākumi

"Mācību ekskursija uz Latvijas Valsts radio un televīzijas centru" - 349474 KB

09.05.2019Karjeras atbalsts, ESF projekti

"Mācību ekskursija uz uzņēmumu SIA “Autentica”" - 469201 KB

12.06.2018Karjeras atbalsts, projekti

"Mēbeļu galdnieku specialitātes audzēkņi apmeklē uzņēmuma SIA "Daiļrade Koks" ražotni" - 281289 KB

19.06.2018Karjeras atbalsts, projekti, pasākumi

"Metālapstrādes 2.kursa audzēkņi apmeklē munīcijas ražotni Daugavpilī" - 271485 KB

26.06.2018Karjeras atbalsts, projekti, pasākumi

"PIKC Rīgas Tehniskā koledža audzēkņu mācību ekskursija uzņēmumā SIA VARITA" - 505886 KB

02.07.2019Karjeras atbalsts, ESF projekti

"PIKC Rīgas Tehniskās koledža 1. kursa datorsistēmas tehniķi apmeklē kompāniju “Draugiem Group”" - 529212 KB

20.06.2018Karjeras atbalsts, projekti, pasākumi

"Projekta „Inovāciju pielietošana datorsistēmu tehniķu praktiskajās mācībās” dalībnieku prezentācija" - 18171904 KB

05.01.2012projekti

"Projekta „Inovāciju pielietošana datorsistēmu tehniķu praktiskajās mācībās” kopsavilkums" - 156460 KB

13.12.2011projekti

"Rīgas Tehniskās koledžas infrastruktūras attīstība. Projekta Nr. 8.1.4.0/17/I/001 Kopsavilkums" - 223143 KB

26.04.2018ERAF, projekti

"Rīgas Tehniskās koledžas infrastruktūras attīstība. Projekta Nr.8.1.4.0/17/I/001 norise" - 230683 KB

31.10.2017ERAF, projekti

"Rīgas Tehniskās koledžas infrastruktūras attīstība. Projekta Nr.8.1.4.0/17/I/001 norise laika posmā no 01.11.2017. līdz 15.01.2018." - 313800 KB

05.03.2018ERAF, projekti

"Rīgas Tehniskās koledžas infrastruktūras attīstība. Projekta Nr.8.1.4.0/17/I/001 norise laika posmā no 08.01.2021. līdz 07.04.2021." - 97103 KB

08.04.2021ERAF projekti

"Rīgas Tehniskās koledžas infrastruktūras attīstība. Projekta Nr.8.1.4.0/17/I/001 norise laika posmā no 08.04.2021. līdz 18.06.2021." - 302330 KB

18.06.2021ERAF projekti

"Rīgas Tehniskās koledžas infrastruktūras attīstība. Projekta Nr.8.1.4.0/17/I/001 norise laika posmā no 10.04.2020. līdz 09.07.2020." - 303152 KB

10.07.2020ERAF projekti

"Rīgas Tehniskās koledžas infrastruktūras attīstība. Projekta Nr.8.1.4.0/17/I/001 norise laika posmā no 10.07.2020. līdz 09.10.2020." - 302636 KB

12.10.2020ERAF projekti

"Rīgas Tehniskās koledžas infrastruktūras attīstība. Projekta Nr.8.1.4.0/17/I/001 norise laika posmā no 10.10.2020. līdz 07.01.2021." - 304242 KB

07.01.2021ERAF projekti

"Rīgas Tehniskās koledžas infrastruktūras attīstība. Projekta Nr.8.1.4.0/17/I/001 norise laika posmā no 11.01.2020. līdz 09.04.2020." - 307287 KB

09.04.2020ERAF projekti

"Rīgas Tehniskās koledžas infrastruktūras attīstība. Projekta Nr.8.1.4.0/17/I/001 norise laika posmā no 12.07.2019. līdz 11.10.2019." - 309293 KB

24.10.2019ERAF, projekti

"Rīgas Tehniskās koledžas infrastruktūras attīstība. Projekta Nr.8.1.4.0/17/I/001 norise laika posmā no 12.10.2019. līdz 10.01.2020." - 310744 KB

14.01.2020ERAF, projekti

"Rīgas Tehniskās koledžas infrastruktūras attīstība. Projekta Nr.8.1.4.0/17/I/001 norise laika posmā no 16.01.2018. līdz 15.04.2018." - 463807 KB

26.04.2018ERAF, projekti

"Rīgas Tehniskās koledžas infrastruktūras attīstība. Projekta Nr.8.1.4.0/17/I/001 norise laika posmā no 16.01.2019. līdz 15.04.2019." - 310857 KB

16.04.2019ERAF, projekti

"Rīgas Tehniskās koledžas infrastruktūras attīstība. Projekta Nr.8.1.4.0/17/I/001 norise laika posmā no 16.04.2018. līdz 15.07.2018." - 309335 KB

13.07.2018ERAF, projekti

"Rīgas Tehniskās koledžas infrastruktūras attīstība. Projekta Nr.8.1.4.0/17/I/001 norise laika posmā no 16.04.2019. līdz 11.07.2019." - 305016 KB

11.07.2019ERAF, projekti

"Rīgas Tehniskās koledžas infrastruktūras attīstība. Projekta Nr.8.1.4.0/17/I/001 norise laika posmā no 16.07.2018. līdz 15.10.2018." - 317687 KB

24.10.2018ERAF, projekti

"Rīgas Tehniskās koledžas infrastruktūras attīstība. Projekta Nr.8.1.4.0/17/I/001 norise laika posmā no 19.06.2021. līdz 18.09.2021." - 150343 KB

17.09.2021ERAF projekti

"Rīgas Tehniskās koledžas infrastruktūras attīstība. Projekta Nr.8.1.4.0/17/I/001 norise laika posmā no 19.09.2021. līdz 18.12.2021." - 153122 KB

17.12.2021ERAF projekti

"Rīgas Tehniskās koledžas infrastruktūras attīstība. Projekta Nr.8.1.4.0/17/I/001 norise laika posmā no 19.12.2021. līdz 18.03.2022." - 150857 KB

17.03.2022ERAF projekti