Atbalstītāji

Swedbankkarte

Direktora viedoklis

"Profesionālās izglītības kompetences centrā "Rīgas Tehniskā koledža" studiju process ir mērķtiecīgi balstīts uz vērtīborientējošās vides un darba tirgus pārzināšanu, respektējot studentu pašpieredzi un viņu pašrealizācijas vajadzības.

Studijas Rīgas Tehniskajā koledžā tā ir drošība nākotnē!"