Atbalstītāji

Swedbankkarte

Dienesta viesnīca

Profesionālās izglītības kompetences centram „Rīgas Tehniskā koledža” ir dienesta viesnīca (turpmāk tekstā DV) Ieriķu ielā 4.

Informācija par dzīvošanu PIKC Rīgas Tehniskā koledža Dienesta viesnīcā  sekos vēlāk. Ārpus norādītā laika audzēkņi dienesta viesnīcā netiks ielaisti.

Lai pretendētu uz vietu DV, jāiesniedz:

  • Izziņa par deklarēto dzīves vietu (oriģināls);
  • Aizpildīta iesnieguma veidlapa.
  • Jāuzrāda maksājums par pirmo (septembri) un pēdējo īres mēnesi (eur 32,00)

Piešķirot vietas DV, katrs iesniegums tiek izvērtēts un priekšroka audzēkņiem, kuriem:

  • Dzīvesvieta no Rīgas atrodas 70 km un tālāk;
  • Piešķirts bāreņa statuss.

Ar DV īrnieku tiek slēgts īres līgums un materiālās atbildības līgums. Īres maksa (MK noteikumi Nr.171, IV.,p.2.8) jāveic līdz dotā mēneša 25. datumam,  maksāt bankā – UZRĀDOT visus MAKSĀJUMU KODUS, kuri attiecas uz konkrēto pakalpojumu. Īres maksas termiņu neievērošanas, kā arī DV iekšējās kārtības noteikumu neievērošanas gadījumā, vieta DV tiek uzteikta.

      DV īres maksājumu konts:

      Koledžas STUDENTIEM:

Profesionālās izglītības kompetences centrs „RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA”
Braslas iela 16, Rīga, LV-1084
Reģ. Nr. 90000022223
VALSTS KASE
Bankas kods: TRELLV22
Konts: LV96TREL2150238009000

Maksājuma mērķis: 21382 DV – vārds, uzvārds, personas kods

    Profesionālās vidusskolas AUDZĒKŅIEM:

Profesionālās izglītības kompetences centrs „RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA”
Braslas iela 16, Rīga, LV-1084
Reģ. Nr. 90000022223
VALSTS KASE
Bankas kods: TRELLV22
Konts: LV28TREL2150238011000

Maksājuma mērķis: 21382 DV – vārds, uzvārds, personas kods
(Piemērs: 21382 DV – Ivars Kalniņš, 010190-12345)

     DV ZIEDOJUMU KONTS:

Profesionālās izglītības kompetences centrs „RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA”
Braslas iela 16, Rīga, LV-1084
Reģ. Nr. 90000022223
VALSTS KASE
Bankas kods: TRELLV22
Konts: LV13TREL7150330000000
Maksājuma mērķis: 23510 – ziedojumi (cik?), vārds, uzvārds, personas kods

      DV kontakttelefoni:

  • DV vadītāja 67081425
  • DV audzinātāji 67081432
  • DV dežurants 67081424