Atbalstītāji

Swedbankkarte

Dienesta viesnīca

Profesionālās izglītības kompetences centram „Rīgas Tehniskā koledža” ir dienesta viesnīca (turpmāk tekstā DV) Ieriķu ielā 4.

2021. /2022. m.g. IERAŠANĀS DIENESTA VIESNĪCĀ (DV) TIKAI NORĀDĪTAJĀ LAIKĀ (citā laikā audzēkņi dienesta viesnīcā netiks ielaisti).
Audzēkņiem ierodoties DV jāuzrāda vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, vai apliecinājums par negatīvu Covid-19 testa rezultātu.
 1.kursa audzēkņiem
kuriem piešķirta vieta DV un tiem, kuri DV dzīvos pirmo gadu:
 - obligāti kopā ar kādu no vecākiem (nepilngadīgajiem)
 - uzrādot maksājumu kvīti par RTK audzēkņa apliecības + DV caurlaides izgatavošanu (EUR 5.00) - uzrādīt maksājumu par DV īres pirmo un pēdējo mēnesi (EUR 16.00 + EUR 16.00 = EUR 32.00)
 - iesniegt izziņu par deklarēto dzīves vietu (kuri nav iesnieguši uzņemšanā)
 - iesniegt citas izziņas – daudzbērnu, bāreņa, invaliditāti apliecinošus dokumentus (pēc vēlēšanās).
 OTRDIEN, 31. augustā no pl. 09.00 līdz 16.00  (vai darba dienās no 08:00 līdz 16:00)
 2.,3., 4. kursa audzēkņiem:
 - līdzi ņemot caurlaidi.
 OTRDIEN, 31. augustā no pl. 09.00 līdz 16.00 (vai darba dienās no 08:00 līdz 16:00)

 Studentiem ierodoties DV jāuzrāda Covid 19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts (vienīgi)!
 1.kursa studentiem,
  kuriem  piešķirta vieta DV  un tiem, kuri DV dzīvos pirmo gadu:
 - uzrādīt maksājumu kvīti par RTK studenta apliecības + DV caurlaides izgatavošanu (EUR 5.00) - uzrādīt maksājumu par DV īres pirmo un pēdējo mēnesi (EUR 16.00 + EUR16.00 = EUR 32.00) - obligāti izziņu par deklarēto dzīves vietu (kuri nav iesnieguši uzņemšanā)
 - iesniegt citas izziņas – daudzbērnu, bāreņa, invaliditāti apliecinošus dokumentus (pēc vēlēšanās).
 2., 3. kursa studentiem:  līdzi ņemot caurlaidi.
 OTRDIEN, 31. augustā no pl. 09.00 līdz 16.00  (vai darba dienās no 08:00 līdz 16:00)

Lai pretendētu uz vietu DV, jāiesniedz:

  • Izziņa par deklarēto dzīves vietu (oriģināls);
  • Aizpildīta iesnieguma veidlapa.
  • Jāuzrāda maksājums par pirmo (septembri) un pēdējo īres mēnesi (eur 32,00)

Piešķirot vietas DV, katrs iesniegums tiek izvērtēts un priekšroka audzēkņiem, kuriem:

  • Dzīvesvieta no Rīgas atrodas 70 km un tālāk;
  • Piešķirts bāreņa statuss.

Ar DV īrnieku tiek slēgts īres līgums un materiālās atbildības līgums. Īres maksa (MK noteikumi Nr.171, IV.,p.2.8) jāveic līdz dotā mēneša 25. datumam,  maksāt bankā – UZRĀDOT visus MAKSĀJUMU KODUS, kuri attiecas uz konkrēto pakalpojumu. Īres maksas termiņu neievērošanas, kā arī DV iekšējās kārtības noteikumu neievērošanas gadījumā, vieta DV tiek uzteikta.

      DV īres maksājumu konts:

      Koledžas STUDENTIEM:

Profesionālās izglītības kompetences centrs „RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA”
Braslas iela 16, Rīga, LV-1084
Reģ. Nr. 90000022223
VALSTS KASE
Bankas kods: TRELLV22
Konts: LV96TREL2150238009000

Maksājuma mērķis: 21382 DV – vārds, uzvārds, personas kods

    Profesionālās vidusskolas AUDZĒKŅIEM:

Profesionālās izglītības kompetences centrs „RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA”
Braslas iela 16, Rīga, LV-1084
Reģ. Nr. 90000022223
VALSTS KASE
Bankas kods: TRELLV22
Konts: LV28TREL2150238011000

Maksājuma mērķis: 21382 DV – vārds, uzvārds, personas kods
(Piemērs: 21382 DV – Ivars Kalniņš, 010190-12345)

     DV ZIEDOJUMU KONTS:

Profesionālās izglītības kompetences centrs „RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA”
Braslas iela 16, Rīga, LV-1084
Reģ. Nr. 90000022223
VALSTS KASE
Bankas kods: TRELLV22
Konts: LV13TREL7150330000000
Maksājuma mērķis: 23510 – ziedojumi (cik?), vārds, uzvārds, personas kods

      DV kontakttelefoni:

  • DV vadītāja 67081425
  • DV audzinātāji 67081432
  • DV dežurants 67081424