Atbalstītāji

Swedbankkarte

Elektriskās iekārtas

Elektrisko iekārtu speciālists
Studiju programma Elektriskās iekārtas
Programmas kods 41 522
Akreditācija Studiju virziens „Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas” akreditēts līdz 2019. gada 13. jūnijam
Akreditācijas termiņš pagarināts līdz 2021.gada 31.decembrim
Studiju vietas adrese Braslas iela 16, Rīga
Valteru ielā 6, Kandava
Ventspils ielā 51, Liepāja
Katedra Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju

Katedras vadītāja

Koordinātes

Diāna Bērziņa
Braslas iela 16 - 220. kab. Tālr. 67081427
diana.berzina@kcrtk.lv
Studiju programmas direktors
Koordinātes
Nikolajs Breners
Braslas iela 16 - 105. kab. Tālr. 67081416
nikolajs.breners@kcrtk.lv
Iegūstamā kvalifikācija Elektrisko iekārtu speciālists
Kredītpunkti 100
Iepriekšējā izglītība Vidējā vispārējā vai vidējā profesionālā
Programmas īstenošanas forma Pilna vai nepilna laika klātiene
Īstenošanas ilgums 2,5 - 3 gadi
Finansējums Pilna laika klātienē- Valsts budžeta finansējums vai pašfinansējums;
Nepilna laika klātiene- pašfinansējums.
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par 1.līmeņa augstāko profesionālo izglītību
Nodarbinātības apraksts Elektrisko iekārtu speciālists strādā enerģētikas uzņēmumos, rūpniecības uzņēmumos ar attīstītu energosaimniecību, lauksaimniecības ražošanas un pārstrādes uzņēmumos, valsts un sabiedriskās organizācijās. Darbība saistīta ar elektroiekārtu ar spriegumu līdz 20 kV, ieskaitot apkalpošanu un montāžu. Vada un pārrauga citu speciālistu darbu, plāno un organizē to. Nepieciešamības gadījumā izstrādā vienkāršu elektroietaišu projektus.