Atbalstītāji

Swedbankkarte

Siltumenerģētika

Siltumenerģētikas speciālists
Studiju programma Siltumenerģētika
Programmas kods 41 522
Akreditācija Studiju virziens „Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” akreditēts līdz 2019. gada 13. jūnijam
Akreditācijas termiņš pagarināts līdz 2021.gada 31.decembrim
Studiju vietas adrese Braslas iela 16, Rīga
Katedra Autotransporta un ražošanas tehnoloģiju
Katedras vadītāja
Koordinātes
Anda Kazuša
Lēdmanes iela 3 - 107.kab., Tālr. 67185326
anda.kazusa@kcrtk.lv
Studiju programmas direktors
Koordinātes
Viktors Grišins
Braslas ielā 16 - 219 kab. Tālr. 67081416
viktors.grisins@kcrtk.lv
Iegūstamā kvalifikācija Siltumenerģētikas speciālists
Kredītpunkti 100
Iepriekšējā izglītība Vidējā vispārējā vai vidējā profesionālā
Programmas īstenošanas forma Pilna vai nepilna laika klātiene
Īstenošanas ilgums 2,5 - 3 gadi
Finansējums Pilna laika klātienē- Valsts budžeta finansējums vai pašfinansējums;
Nepilna laika klātiene- pašfinansējums.
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par 1.līmeņa augstāko profesionālo izglītību
Nodarbinātības apraksts Siltumenerģētikas speciālists var strādāt siltumenerģiju ražošanas, sadales un iekārtu apkalpošanas uzņēmumos par atbildīgo speciālistu vai struktūrvienību vadītāju. Celtniecības, projektēšanas un iekārtu montāžas uzņēmumos par siltumtehnisko iekārtu montāžas darbu veicēju vai siltumenerģijas avotu un apgādes sistēmu projektētāju, vai montāžas darbu vadītāju.
Rūpniecības, izejvielu pārstrādes, tirdzniecības, lauksaimniecības un citos uzņēmumos par siltumenerģijas ražošanas un sadales struktūrvienības vadītāju.
Dzīvojamo ēku un citu objektu ekspluatācijas uzņēmumos strādāt par siltumenerģijas apgādes atbildīgo speciālistu.