Vietnes darbībai izmantotas obligāti nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Vairāk

Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Autotransports*

Autoservisa speciālists
Studiju programma Autotransports
Programmas kods 41 521
Akreditācija Studiju virziens „Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” akreditēts līdz 2025. gada 2.februārim

Studiju vietas adrese Braslas iela 16, Rīga
Valteru ielā 6, Kandava
Ventspils ielā 51, Liepāja
Katedra Autotransporta un ražošanas tehnoloģiju
Katedras vadītāja
Koordinātes
Anda Kazuša
Lēdmanes iela 3 - 107. kab. Tālr. 67185326
anda.kazusa@kcrtk.lv
Studiju programmas direktore
Koordinātes
Sanita Eihmane, Lēdmanes iela 3, Tālr. 67554422
sanita.eihmane@kcrtk.lv
Iegūstamā kvalifikācija Autoservisa speciālists
Kredītpunkti 100
Iepriekšējā izglītība Vidējā vispārējā vai vidējā profesionālā
Programmas īstenošanas forma Pilna laika klātiene
Īstenošanas ilgums 2,5 gadi
Finansējums Valsts budžeta finansējums vai pašfinansējums
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par 1.līmeņa augstāko profesionālo izglītību
Nodarbinātības apraksts Autoservisa speciālists strādā automobiļu tehniskās apkopes un remonta uzņēmumos, automobiļu diagnostikas centros, automobiļu tehniskās apskates punktos un tamlīdzīgos radnieciskos uzņēmumos. Autoservisa speciālists spēj veikt automobiļa tehnisko apkopi, tehniskā stāvokļa diagnostiku un remontu. Novērš automobiļu un to sastāvdaļu bojājumus, nomainot agregātus, mezglus un detaļas, veicot demontāžas un montāžas darbus, atjauno detaļas vai to salāgojumus, veicot atslēdznieka darbus. Autoservisa speciālists spēj komunicēties ar klientu un vadīt uzņēmuma darbiniekus. Autoservisa speciālists pārzina uzņēmējdarbības ekonomikas un likumdošanas pamatus un spēj vadīt autoservisa vai tam līdzīgu uzņēmumu struktūrvienību.