Atbalstītāji

Swedbankkarte

Kokapstrāde

Kokapstrādes tehnologs
Studiju programma Kokapstrādes tehnologs
Programmas kods 41 543
Akreditācija Studiju virziens „Ražošana un pārstrāde” akreditēts līdz 2019. gada 13. jūnijam
Akreditācijas termiņš pagarināts līdz 2021. gada 31. decembrim
  Studiju vietas adrese Lēdmanes iela 3, Rīga
Katedra Autotransporta un ražošanas tehnoloģiju
Katedras vadītāja un studiju programmas direktore
Koordinātes
Anda Kazuša
Lēdmanes iela 3 - 107.kab., Tālr. 67185326
anda.kazusa@kcrtk.lv
Iegūstamā kvalifikācija Kokapstrādes tehnologs
Kredītpunkti 100
Iepriekšējā izglītība Vidējā vispārējā vai vidējā profesionālā
Programmas īstenošanas forma Pilna vai nepilna laika klātiene
Īstenošanas ilgums 2,5 - 3 gadi
Finansējums Pilna laika klātienē - Valsts budžeta finansējums vai pašfinansējums;
Nepilna laika klātiene - pašfinansējums.
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par 1. līmeņa augstāko profesionālo izglītību
Nodarbinātības apraksts Kokapstrādes tehnologs veic tehniskus uzdevumus, kas saistīti ar ražošanas efektivitātes paaugstināšanu un darba organizācijas pilnveidošanu koksnes mehāniskās apstrādes jomā, koka izstrādājumu projektēšanu un izgatavošanu, kā arī iekārtu un mehānisko ierīču lietošanu, uzraudzību un remontu, veic materiāla un darba patēriņa aprēķinus, īsteno vides aizsardzības prasības, vada pakļautos darbiniekus, pārzina uzņēmējdarbības, ekonomikas, un grāmatvedības normatīvos aktus, vides prasības kokzāģētavām un kokapstrādes iekārtām, darba aizsardzības prasības, individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanas prasības, tiesību pamatus, piedalās biznesa plānu un tāmju izstrādē un veic ekonomiskās analīzes.