Vietnes darbībai izmantotas obligāti nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Vairāk

Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Elektronika *

Elektronikas speciālists
Studiju programma Elektronika
Programmas kods 41 523
Akreditācija Studiju virziens „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” akreditēts līdz 2019. gada 13. jūnijam
Akreditācijas termiņš pagarināts līdz 2022.gada 31.decembrim
Studiju vietas adrese Braslas iela 16, Rīga
Katedra Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
Katedras vadītāja                               
Koordinātes
Diāna Bērziņa
Braslas iela 16 - 220. kab. Tālr. 67081427
diana.berzina@kcrtk.lv
Studiju programmas direktore
Koordinātes
Diāna Bērziņa
Braslas iela 16 - 220. kab. Tālr. 67081427
diana.berzina@kcrtk.lv
Iegūstamā kvalifikācija Elektronikas speciālists
Kredītpunkti 100
Iepriekšējā izglītība Vidējā vispārējā vai vidējā profesionālā
Programmas īstenošanas forma Pilna laika klātiene
Īstenošanas ilgums 2,5 gadi
Finansējums Valsts budžeta finansējums vai pašfinansējums
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par 1.līmeņa augstāko profesionālo izglītību
Nodarbinātības apraksts Elektronikas speciālists ir ieguvis teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas elektroniskās aparatūras projektēšanā, ražošanā, testēšanā, uzturēšanā un remontā. Var strādāt firmās, uzņēmumos un iestādēs, kuru darbība saistīta ar elektronikas aparatūras projektēšanu, konstruēšanu, ražošanu, pārdošanu, remontu, lietošanu un tehnisko apkalpošanu. Var strādāt ar elektroniskās aparatūras dokumentāciju, vadīt zemākas profesionālās kvalifikācijas līmeņa speciālistus, izmantot savā darbā jaunākās tehniska pielietojuma datorprogrammas, kā arī ofisa programmatūru, sagatavot materiālus, organizēt un vadīt prezentācijas pasākumus, piedalīties drošības tehnikas un darba aizsardzības instruktāžas un pārbaudes pasākumos, sadarboties ar nozares uzņēmumiem.