Vietnes darbībai izmantotas obligāti nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Vairāk

Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Telekomunikācijas*

Telekomunikāciju speciālists
Studiju programma Telekomunikācijas
Programmas kods 41 523
Akreditācija Studiju virziens „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” akreditēts līdz 2023. gada 31.decembrim

Studiju vietas adrese Braslas iela 16, Rīga
Katedra Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
Katedras vadītāja
Koordinātes
Diāna Bērziņa
Braslas iela 16- 220. kab. Tālr. 67081427
diana.berzina@kcrtk.lv
Studiju programmas direktore
Koordinātes
Diāna Bērziņa
Braslas iela 16- 220. kab. Tālr. 67081427
diana.berzina@kcrtk.lv
Iegūstamā kvalifikācija Telesakaru speciālists
Kredītpunkti 100
Iepriekšējā izglītība Vidējā vispārējā vai vidējā profesionālā
Programmas īstenošanas forma Pilna laika klātiene
Īstenošanas ilgums 2,5 gadi
Finansējums Valsts budžeta finansējums vai pašfinansējums
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par 1.līmeņa augstāko profesionālo izglītību
Nodarbinātības apraksts Telekomunikāciju speciālists veic tehniska rakstura darbus, kas saistīti ar telekomunikāciju iekārtām; pēc spēkā esošajām instrukcijām gatavot telekomunikāciju shēmu rasējumus; veikt materiālu un darba patēriņa aprēķinu telekomunikāciju iekārtu ieviešanai; sniegt tehnisko palīdzību telekomunikāciju sistēmu lietošanā, uzraudzībā un remontā, lai nodrošinātu to apmierinošu darbību un atbilstību pastāvošajiem standartiem un norādījumiem; piemērot tehniskos telekomunikācijas principus un praktiskās iemaņas, risinot darba procesā radušas problēmas, vadīt citus darbiniekus.