Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Sekretariāta un biroja darbs

Biroja administrators
Studiju programma Sekretariāta un biroja darbs
Programmas kods 41 346
Akreditācija Studiju virziens „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” akreditēts līdz 2019. gada 13. jūnijam
Akreditācijas termiņš pagarināts līdz 2020. gada 31. decembrim
Studiju vietas adrese Braslas iela 16, Rīga
Katedra Vispārējo studiju un vadzinības
Katedras vadītāja un studiju programmas direktore
Koordinātes
Evija Džeksone
Braslas iela 16 - 259. kab. Tālr. 67081414
evija.dzeksone@kcrtk.lv
Iegūstamā kvalifikācija Biroja administrators
Kredītpunkti 80
Iepriekšējā izglītība
Vidējā vispārējā vai vidējā profesionālā izglītība
Programmas īstenošanas forma Pilna vai nepilna laika klātiene
Īstenošanas ilgums 2 - 2,5 gadi
Finansējums Pilna laika klātienē - Valsts budžeta finansējums vai pašfinansējums;
Nepilna laika klātiene - pašfinansējums.
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par 1.līmeņa augstāko profesionālo izglītību
Programmas īss raksturojums Studiju programma izstrādāta ar mērķi sagatavot speciālistus, kuri vada un koordinē biroja darbu, strādā ar mūsdienīgu biroja tehniku, pārstāv savu organizāciju sadarbojoties ar biznesa partneriem. Komunicē svešvalodās. Piedalās uzņēmuma projekta izstrādē.
Darba iespējas specialitātē Nozarēs, saistītās ar lietvedību un darbu ar datoru.