Vietnes darbībai izmantotas obligāti nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Vairāk

Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Loģistika

Loģistikas speciālists
Studiju programma Loģistika
Programmas kods 41 345
Akreditācija Studiju virziens „Transporta pakalpojumi” akreditēts līdz 2019. gada 4. jūnijam
Akreditācijas termiņš pagarināts līdz 2023.gada 31.decembrim
Studiju vietas adrese Braslas iela 16, Rīga
Egļu gatve 9, Priekuļi
Katedra Vispārējo studiju un vadzinības
Katedras vadītāja
Koordinātes

Evija Džeksone
Braslas iela 16- 259.kab. Tālr. 67081414
evija.dzeksone@kcrtk.lv
Studiju programmas direktore 
Koordinātes
Ingrīda Golubeva
Braslas iela 16- 366.kab. Tālr. 67081415
ingrida.golubeva@kcrtk.lv
Iegūstamā kvalifikācija Loģistikas speciālists
Kredītpunkti 80
Iepriekšējā izglītība
Vidējā vispārējā vai vidējā profesionālā izglītība
Programmas īstenošanas forma Pilna laika klātiene
Īstenošanas ilgums 2 gadi
Finansējums Valsts budžeta finansējums vai pašfinansējums
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par 1.līmeņa augstāko profesionālo izglītību
Programmas īss raksturojums Studiju programma izstrādāta ar mērķi sagatavot speciālistus, kas nodarbojas ar vairumtirdzniecības vai ražošanas procesu uzņēmumos, kas saistīti ar transporta vai kravu plūsmām, sniegt zināšanas un praktiskās iemaņas, kuras nepieciešamas transporta un noliktavu saimniecības jomā, kā arī izejvielu plūsmu organizēšanā un plānošanā.
Darba iespējas specialitātē Nozarēs, saistītās ar darbu uzņēmumos, kas nodarbojas ar vairumtirdzniecības vai ražošanas procesu, uzņēmumos, kas saistīti ar transporta vai kravu plūsmām un ražošanas vai preču plūsmas tirdzniecības uzņēmumos.