Atbalstītāji

Swedbankkarte

Mācībspēku konsultācijas

1. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju  katedra  (Informācijas tehnoloģijas, Telekomunikācija, Elektronika, Elektriskās iekārtas).
2. Vispārējo studiju un vadzinības katedra  (Telemātika un loģistika, Sekretariāta un biroja darbs, Vispārizglītojošie priekšmeti).
3. Autotransporta un ražošanas tehnoloģiju katedra  (Inženiermehānika,  Autotransports, Siltumenerģētika, Aukstumtehnika, Kokapstrāde).

Pamatojoties uz 06.11.2020. MK rīkojumu Nr. 655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, visas docētāju konsultācijas notiek attālināti.

Problēmu gadījumā lūdzu sazināties ar attiecīgās studiju programmas direktoru vai Studiju daļas vadītāju.