Atbalstītāji

Swedbankkarte

Eksāmeni, ieskaites, kursa darbi

Autotransporta un ražošanas tehnoloģiju katedra   (A-MH , A-MB , A-K , A-A , A-S, A-AT grupas)
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju katedra   (A-IT , A-T , A-EL , A-E grupas)
Vispārējo studiju un vadzinības katedra  (A-B , A-L grupas)

28.11.2017 "Metodiskie norādījumi kursa darba izstrādei un noformēšanai" - 721048 KB

01.02.2021 "EKSĀMENU un IESKAIŠU sesijas grafiks grupām A-L–2 un A-PL-2 2020./2021. studiju gada pavasara semestrim" - 211670 KB

08.04.2021 "EKSĀMENU un IESKAIŠU sesijas grafiks grupai A-E–1 2020./2021. studiju gada pavasara semestrim" - 452987 KB

08.04.2021 "EKSĀMENU un IESKAIŠU sesijas grafiks grupai A-E–2 2020./2021. studiju gada pavasara semestrim" - 341552 KB

08.04.2021 "EKSĀMENU un IESKAIŠU sesijas grafiks grupai A-IT–2 2020./2021. studiju gada pavasara semestrim" - 275471 KB

26.04.2021 "Eksāmenu un ieskaišu sesijas grafiks grupā A-MH-1 2020./2021. studiju gada pavasara semestrim" - 206359 KB

26.04.2021 "Eksāmenu un ieskaišu sesijas grafiks grupā A-MH-2 2020./2021. studiju gada pavasara semestrim" - 209932 KB

22.04.2021 "Eksāmenu un ieskaišu sesijas grafiks grupā A-AT-1 2020./2021. studiju gada pavasara semestrim" - 383142 KB

26.04.2021 "Eksāmenu un ieskaišu sesijas grafiks grupā AD-MB-2, Rīga, 2020./2021. studiju gada pavasara semestrim" - 210280 KB

26.04.2021 "Eksāmenu un ieskaišu sesijas grafiks grupā A-K-1 2020./2021. studiju gada pavasara semestrim" - 204495 KB

12.05.2021 "Eksāmenu un ieskaišu sesijas grafiks grupā A-S-2 2020./2021. studiju gada pavasara semestrim" - 202147 KB

26.04.2021 "Eksāmenu un ieskaišu sesijas grafiks grupā A-K-2 2020./2021. studiju gada pavasara semestrim" - 201281 KB

21.05.2021 "Eksāmenu un ieskaišu sesijas grafiks grupā A-L-1 2020./2021. studiju gada pavasara semestrim" - 212042 KB

24.05.2021 "Eksāmenu un ieskaišu sesijas grafiks grupā AD-MB-1 2020./2021. studiju gada pavasara semestrim" - 208423 KB

25.05.2021 "Eksāmenu un ieskaišu sesijas grafiks grupā A-S-1 2020./2021. studiju gada pavasara semestrim" - 206924 KB