Atbalstītāji

Swedbankkarte

Eksāmeni, ieskaites, kursa darbi

Autotransporta un ražošanas tehnoloģiju katedra   (A-MH , A-MB , A-K , A-A , A-S, A-AT grupas)
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju katedra   (A-IT , A-T , A-EL , A-E grupas)
Vispārējo studiju un vadzinības katedra  (A-B , A-L grupas)

28.11.2017 "Metodiskie norādījumi kursa darba izstrādei un noformēšanai" - 721048 KB

24.09.2021 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupā A-K-3 2020./2021. ak. gada rudens semestrim" - 192713 KB

04.10.2021 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupās A-MB-3, A-MH-3 2020./2021. ak. gada rudens semestrim" - 206962 KB

07.12.2021 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupā A-L-2 2021./2022. ak. gada rudens semestrim" - 207947 KB

07.12.2021 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupās A-MH-1, A-MH-2 2021./2022. ak. gada rudens semestrim" - 218234 KB

07.12.2021 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupās A-MB-1, AD-MB-1 2021./2022. ak. gada rudens semestrim" - 219286 KB

07.12.2021 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupā A-A-1 2021./2022. ak. gada rudens semestrim" - 204904 KB

07.12.2021 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupā A-A-2 2021./2022. ak. gada rudens semestrim" - 206656 KB

08.12.2021 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupā A-K-1 2021./2022. ak. gada rudens semestrim" - 204696 KB

08.12.2021 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupā A-K-2 2021./2022. ak. gada rudens semestrim" - 205483 KB

13.12.2021 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupā A-AT-1 2021./2022. ak. gada rudens semestrim" - 317080 KB

13.12.2021 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupā A-AT-2 2021./2022. ak. gada rudens semestrim" - 389561 KB

21.12.2021 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupās A-E-1 un A-E-2 2021./2022. ak. gada rudens semestrim" - 349017 KB

21.12.2021 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupās A-IT-1 un A-IT-2 2021./2022. ak. gada rudens semestrim" - 347297 KB

16.12.2021 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupā A-S-2 2021./2022. ak. gada rudens semestrim" - 203007 KB

22.12.2021 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupā A-L-1 2021./2022. ak. gada rudens semestrim" - 204368 KB