Atbalstītāji

Swedbankkarte

Karjeras attīstība

Konsultācijas karjeras attīstības jautājumos

Studiju daļas vadītāja
Inta Klotiņa
105.kab., Braslas iela 16,Rīga
e-pasts: [email protected]
T.67081401

Profesionālās izglītības metodiķis
Jānis Brants
12.kab., Braslas iela 16, Rīga
e-pasts: [email protected]
T.67081430

Atvērto durvju dienas:
Braslas ielā 16 un Lēdmanes ielā 3, Rīgā,
2019. gada 26.02., 20.03., 04.04., 24.04., 14.05., 29.05.
no plkst. 12.00 līdz 15.00
T.67081401

Informāciju par Karjeras atbalstu vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs skatīt sadaļā http://www.rtk.lv/?sadala=6294

Pilnu informāciju par atbalstu karjeras izglītībai skatīt pievienotajā dokumentā "Atbalsts karjerai".

13.02.2015 "Atbalsts karjerai" - 216691 KB