Atbalstītāji

Swedbankkarte

Budžets

Sakarā ar to, ka no 2019. gada iestādes tāmes sagatavo elektroniski Valsts kases e-plānu un e-tāmju sasaļā, iestādes mājas lapā sadaļā "Budžets" tiek publicēta saite uz kopējo Valsts kases izveidoto datubāzi, kur būs pieejamas visas aktuālās valsts budžeta tāmes  https://www.kase.gov.lv/parskati-un-tames/valsts-budzeta-tames.