Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Kompetences centrs

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Profesionālās izglītības kompetences centrs ir profesionālās izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas, kas dod iespēju iegūt trešo profesionālās kvalifikācijas līmeni un papildus veic reģionālā un nozares metodiskā centra, pedagogu tālākizglītības centra un ārpus formālās izglītības sistēmas iegūtās profesionālās kompetences novērtēšanas funkcijas, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem.

Neformālā izglītība

No 2011. gada 1. septembra Profesionālas izglītības kompetences centrs „Rīgas Tehniskā koledža” nodrošina iegūt profesionālo kvalifikāciju tiem, kuri savas zināšanas un prasmes ieguvuši ārpus formālās izglītības sistēmas radot iespēju paaugstināt konkurētspēju darba tirgū.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 22. februāra noteikumiem, Nr.146 „Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci” un Izglītības kvalitātes valsts dienesta deleģējuma līgumiem, pieņemam iesniegumus no privātpersonām novērtēt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci, kas atbilst trešajai profesionālās kvalifikācijas līmeņa

  • programmēšanas tehniķis
  • datorsistēmu tehniķis
  • elektronikas tehniķis
  • telekomunikāciju tehniķis
  • sekretārs
  • klientu apkalpošanas speciālists
  • elektrotehniķis
  • automehāniķis
  • datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darba galdu iestatītājs
  • mēbeļu galdnieks

profesionālajai kompetencei.

Ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta deleģējumu saņēmušo izglītības iestāžu un eksaminācijas centru reģistru var iepazīties dienesta mājas lapā   www.ikvd.gov.lv
Personai, kura vēlas, lai novērtē tās profesionālo kompetenci jāiesniedz Profesionālās izglītības kompetences centrā ”Rīgas Tehniskā koledža, Braslas ielā 16, Rīgā, 12. kab. iesniegums (pēc vienotas formas - iesnieguma veidlapa atrodama sadaļā Neformālā izglītība).

Informācija:
Profesionālās izglītības metodiķis
Jānis Brants
E-pasts:  janis.brants@kcrtk.lv
12. kab., Brasls ielā 16, Rīga
Tālrunis 67081430, 67081400

Iesniegumam obligāti jāpievieno maksājuma dokuments, kas apliecina samaksu par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 10. septembra noteikumiem Nr.791. „Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis”   http://likumi.lv/doc.php?id=259780