Atbalstītāji

Swedbankkarte

Aukstumtehnika

Aukstumtehnikas speciālists
Studiju programma Aukstumtehnika
Programmas kods 41 526
Akreditācija Studiju virziens „Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” akreditēts līdz 2019. gada 13. jūnijam
Akreditācijas termiņš pagarināts līdz 2021.gada 31.decembrim
Studiju vietas adrese Braslas iela 16, Rīga
Katedra Autotransporta un ražošanas tehnoloģiju
Katedras vadītāja Anda Kazuša
Katedras vadītājas koordinātes Lēdmanes iela 3 - 107. kab., Tālr. 67185326
anda.kazusa@kcrtk.lv
Studiju programmas direktore           Koordinātes
Inna Šaraņina                                                                                 Braslas iela 16 - 7. kab., Tālr. 67081429
inna.sharanina@kcrtk.lv
Iegūstamā kvalifikācija Aukstumtehnikas speciālists
Iepriekšējā izglītība Vidējā vispārējā vai vidējā profesionālā
Kredītpunkti 80
Programmas īstenošanas forma Pilna vai nepilna laika klātiene
Īstenošanas ilgums 2 - 2,5 gadi
Finansējums Pilna laika klātienē- Valsts budžeta finansējums vai pašfinansējums;
Nepilna laika klātiene- pašfinansējums.
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par 1. līmeņa augstāko profesionālo izglītību
Nodarbinātības apraksts Aukstumtehnikas speciālists nodarbojas ar aukstuma iekārtu  un sistēmu projektēšanu, uzstādīšanu, regulēšanu, apkalpošanu un komplektāciju, ievērojot jaunākos aukstumtehnikas attīstības sasniegumus; prot strādāt atbilstoši ar Eiropas standartu prasībām; nodrošina normatīvo aktu ievērošanu aukstuma nozarē, organizē un kontrolē cilvēkiem un videi drošu aukstumiekārtu ekspluatāciju, veic kvalitātes vadību un kontroli.