Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

ESF studiju programmu pašnovērtējumi

Augstākās izglītības padome laika posmā no 2011.gada 9.maija līdz 2013.gada 30.aprīlim īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu "Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai", vienošanās nr.2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001