Atbalstītāji

Swedbankkarte

Audzēkņu padome

RTK profesionālajā vidusskolā katru gadu oktobrī tiek ievēlēta audzēkņu padome. Vēlēšanās var piedalīties jebkurš audzēknis, kurš mācās 2. un 3. kursā. Vēlēt var visi Rīgas Tehniskās koledžas profesionālās vidusskolas audzēkņi.

Audzēkņu padomē darbojas 5 audzēkņi.

Audzēkņu padomes struktūra:

Prezidents
sporta sektors mācību sektors kultūras un dienesta viesnīcas sektors (DV)

AP uzdevums - veidot saikni starp skolas administrāciju un audzēkņiem.

AP sadarbībā ar studentu padomi (SP) organizē dažādus pasākumus. Jau par tradīciju ir kļuvušas 1.kursu iesvētību rīkošana katra gada oktobra beigās. RTK tiek rīkotas arī Ziemassvētku diskotēkas un Svētā Valentīna dienas svinības. Šajos svētkos darbojas arī pasts.

Viens no AP mērķiem ir atrast sponsorus RTK labiekārtošanai.

AP un SP uz sēdēm sanāk katra mēneša pirmajā un pēdējā pirmdienā. Ar AP locekļiem jebkurā laikā savas problēmas un ierosinājumus var izrunāt gan ikviens audzēknis, gan skolotājs.

Vienmēr esam gatavi sadarboties un palīdzēt!