Atbalstītāji

Swedbankkarte

Studijas - lekciju saraksti, studiju procesa grafiks

Informācija par uzņemšanu PIKC RTK mājas lapas sadaļā Uzņemšana koledžā

Studenti var pieteikties studentu apliecībām, pārskaitot 4,27 Eur uz koledžas kontu, saskaņā ar MK 17.09.2013.  not. 888, p.2.6.
Par veikto maksājumu lūdzu informēt Studiju daļas sekretāri Braslas ielā 16, Rīgā, 104. kab., T.67081401
e-pasts: zanda.beke@kcrtk.lv

Profesionālās izglītības kompetences centra RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA norēķinu konts
Profesionālās izglītības kompetences centrs RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA
Reģ. Nr. 90000022223
VALSTS KASE
Bankas kods: TRELLV22
Konts: LV96TREL2150238009000

Lūdzu maksājumā uzrādīt atbilstošo EKK kodu un pamatojumu:

21399 dokumentu izgatavošana – vārds, uzvārds, pers.kods

13.10.2020 "STUDIJU PROCESA GRAFIKS 2020./2021. AKADĒMISKAM GADAM" - 75776 KB

01.04.2020 "Noteikumi par kursa darbu izstrādāšanu 2020" - 841074 KB

01.04.2020 "Noteikumi par kvalifikācijas darbu izstrādāšanu 2020" - 1477043 KB

03.09.2020 "Metodiskie norādījumi kursa darbu izstrādei un noformēšanai" - 721048 KB

03.09.2020 "Metodiskie norādījumi kvalifikācijas darba izstrādei un noformēšanai" - 386048 KB

28.09.2020 "INFORMĀCIJAS un KOMUNIKĀCIJU TEHNOLOĢIJU katedras lekciju saraksts 2020./ 2021. ak.gada rudens semestrim" - 161280 KB

12.10.2020 "IZMAIŅAS lekciju sarakstā IKT katedras A-IT-1 grupai 2020./2021. ak. gada rudens semestrim" - 199969 KB

31.08.2020 "Studiju programmas KOKAPSTRĀDE lekciju saraksts 2020./2021. ak.gada rudens semestrim" - 73728 KB

31.08.2020 "Studiju programmas AUTOTRANSPORTS lekciju saraksts 2020./2021. ak.gada rudens semestrim" - 68608 KB

31.08.2020 "Studiju programmas SILTUMENERĢĒTIKA lekciju saraksts 2020./2021. ak.gada rudens semestrim" - 67072 KB

31.08.2020 "Studiju programmas INŽENIERMEHĀNIKA lekciju saraksts 2020./2021. ak.gada rudens semestrim" - 45056 KB

01.09.2020 "Studiju programmas TELEMĀTIKA un LOĢISTIKA lekciju saraksts 2020./2021. ak.gada rudens semestrim" - 36352 KB

28.10.2020 "Lekciju saraksts A-AT-1 grupas studentiem 2020./2021. ak. gada novembra - janvāra mēnešiem" - 87040 KB

28.10.2020 "Lekciju saraksts A-AT-2 grupas studentiem 2020./2021. ak. gada novembra - janvāra mēnešiem" - 89088 KB Papildus informācija arta.petaja [a] rtk.lv