Atbalstītāji

Swedbankkarte

Pedagogu konsultācijas

1. Informācijas  un komunikācijas tehnoloģiju katedra (Programmēšana, Datorsistēmas, Elektronika, Telekomunikācija, Enerģētika un elektrotehnika).
2. Vispārējo studiju un vadzinības katedra (Administratīvie un sekretāra pakalpojumi, vispārizglītojošie priekšmeti).
3. Autotransporta un ražošanas tehnoloģiju katedra (Metālapstrāde, Mehatronika, Inženiermehānika, Kokizstrādājumu izgatavošana, Autotransports).

Pamatojoties uz 06.11.2020. MK rīkojumu Nr. 655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, visas pedagogu konsultācijas notiek attālināti.

Lūdzu sazināties ar mācību priekšmetu pedagogiem elektroniskajā žurnālā „Mykoob”.

Problēmu gadījumā lūdzu sazināties ar grupas audzinātāju, attiecīgās katedras vadītāju vai Studiju daļas vadītāju.