Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Dokumenti - gadagrāmatas, pašvērtējuma ziņojumi

11.10.2012 "Gadagrāmata 2011./2012. gadam" - 1533101 KB

21.10.2014 "Gadagrāmata 2012./2013. gadam" - 2172287 KB

21.10.2014 "Gadagrāmata 2013./2014. gadam" - 3008968 KB

15.10.2015 "Gadagrāmata 2014./2015. gadam" - 3389760 KB

27.10.2016 "Gadagrāmata 2015./2016. gadam" - 3945202 KB

13.10.2017 "Gadagrāmata 2016./2017. gadam" - 3944709 KB

22.10.2018 "Gadagrāmata 2017./2018. gadam" - 3945040 KB

16.10.2019 "Gadagrāmata 2018./2019. gadam" - 3254166 KB

13.10.2020 "Gadagrāmata 2019./2020. gadam" - 3521334 KB

05.11.2021 "Gadagrāmata 2020./2021. gadam" - 3478855 KB

22.10.2012 "Profesionālās izglītības kompetences centra RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA pašvērtējuma ziņojums - 2011./2012. m.g." - 3434507 KB

22.10.2013 "Profesionālās izglītības kompetences centra RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA pašvērtējuma ziņojums - 2012./2013. m.g." - 3313346 KB

15.10.2014 "Profesionālās izglītības kompetences centra RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA pašvērtējuma ziņojums - 2013./2014. m.g." - 34939139 KB

15.10.2015 "Profesionālās izglītības kompetences centra RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA pašvērtējuma ziņojums - 2014./2015. m.g." - 2857280 KB

27.10.2016 "Profesionālās izglītības kompetences centra RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA pašvērtējuma ziņojums - 2015./2016. m.g." - 2931502 KB

13.10.2017 "Profesionālās izglītības kompetences centra RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA pašvērtējuma ziņojums - 2016./2017. m.g." - 4990264 KB

23.10.2017 "PIKC „Rīgas Tehniskā koledža” ATBILSTĪBA PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRA STATUSA KRITĒRIJIEM 2016./2017. MĀCĪBU GADS" - 2536809 KB

22.10.2018 "PIKC „Rīgas Tehniskā koledža” ATBILSTĪBA PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRA STATUSA KRITĒRIJIEM 2017./2018. MĀCĪBU GADS" - 3554506 KB

28.01.2020 "PIKC „Rīgas Tehniskā koledža” ATBILSTĪBA PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRA STATUSA KRITĒRIJIEM 2018./2019. MĀCĪBU GADS" - 2120996 KB

15.10.2020 "PIKC „Rīgas Tehniskā koledža” ATBILSTĪBA PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRA STATUSA KRITĒRIJIEM 2019./2020. MĀCĪBU GADS" - 2307908 KB

01.03.2022 "Profesionālās izglītības kompetences centra RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA pašnovērtējums 2020./2021." - 1830992 KB