Atbalstītāji

Swedbankkarte

Zinātne

Jau kopš 2003. gada PIKC RTK organizē starptautiskās zinātniski – praktiskās konferences AUGSTĀKĀ PROFESIONĀLĀ IZGLĪTĪBA TEORIJĀ UN PRAKSĒ un izdod zinātnisko rakstu krājumus.
Rakstu autori ir Latvijas un ārvalstu augstskolu mācībspēki, doktoranti, maģistranti un PIKC RTK absolventi. Publicētie raksti var būt noderīgi valsts institūcijām, lai pieņemtu lēmumus pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības realizācijas jautājumos, kā arī uzņēmējiem, zinātniskajiem darbiniekiem, augstskolu pasniedzējiem un studentiem.
Rakstu krājumi atrodami PIKC RTK bibliotēkā. Zemāk minēti visi autori, kuri piedalījušies konferencēs (pa gadiem) un rakstu nosaukumi. 2012. gada zinātnisko rakstu krājumu 10. sējums pieejams pilnā apjomā.