Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Metodiskais darbs

RTK  Autotransporta un ražošanas tehnoloģiju  katedras pasniedzēji, studenti un audzēkņi piedalījās materiālu aprobācijas procesā.
Erasmus + programmas stratēģiskās partnerības (KA2) inovāciju atbalsta projekts

“Interaktīvu un animētu rasēšanas mācību līdzekļu attīstība”
DIAD-Tools No. 2017-1-LT01-KA202-035177

Izstrādātie  interaktīvie mācību materiāli apskatāmi saitē https://liggd.lt/diad-tools/lv/learningMaterialsLV