Atbalstītāji

Swedbankkarte

Izglītības programmas

Uzņemam pēc pamatizglītības iegūšanas izglītības programmās:

    *  Enerģētika un elektrotehnika
    *  Programmēšana
    *  Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
    *  Elektronika
    *  Telekomunikācijas
    *  Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
    *  Autotransports
    *  Kokizstrādājumu izgatavošana
    *  Metālapstrāde
    *  Mehatronika
    *  Inženiermehānika
    *  Telemehānika un loģistika

25.06.2018 "2018.gada maijā akreditētas profesionālās izglītības programmas uz sešiem gadiem" - 493420 KB

10.04.2018 "Izglītības programma ENERĢĒTIKA UN ELEKTROTEHNIKA - Elektrotehniķis" - 209484 KB

17.01.2019 "Modulārās izglītības programma Enerģētika un elektrotehnika - Elektrotehniķis" - 12229 KB

10.04.2018 "Izglītības programma PROGRAMMĒŠANA - Programmēšanas tehniķis" - 210462 KB

17.01.2019 "Modulārās izglītības programma Programmēšana - Programmēšanas tehniķis" - 16442 KB

10.04.2018 "Izglītības programma DATORSISTĒMAS, DATUBĀZES un DATORTĪKLI - Datorsistēmu tehniķis" - 212361 KB

17.01.2019 "Modulārās izglītības programma Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli - Datorsistēmu tehniķis" - 16181 KB

10.04.2018 "Izglītības programma ELEKTRONIKA - Elektronikas tehniķis" - 209892 KB

17.01.2019 "Modulārās izglītības programma Elektronika - Elektronikas tehniķis" - 16622 KB

10.04.2018 "Izglītības programma TELEKOMUNIKĀCIJAS - Telekomunikāciju tehniķis" - 208500 KB

17.01.2019 "Modulārās izglītības programma Telekomunikācijas - Telekomunikācijas tehniķis" - 11046 KB

10.04.2018 "Izglītības programma ADMINISTRATĪVIE UN SEKRETĀRA PAKALPOJUMI - Klientu apkalpošanas speciālists" - 207391 KB

10.04.2018 "Izglītības programma AUTOTRANSPORTS - Automehāniķis" - 206989 KB

17.01.2019 "Modulārās izglītības programma Autotransports - Automehāniķis" - 16273 KB

10.04.2018 "Izglītības programma AUTOTRANSPORTS - Autoelektriķis (neuzņemam 1. kursā 2020. gadā)" - 207744 KB

10.04.2018 "Izglītības programma KOKIZSTRĀDĀJUMU IZGATAVOŠANA - Mēbeļu galdnieks" - 211069 KB

10.05.2018 "Izglītības programma METĀLAPSTRĀDE - Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs" - 207894 KB

17.01.2019 "Modulārās izglītības programma Metālspstrāde - Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs" - 17669 KB

10.04.2018 "Izglītības programma MEHATRONIKA - Mehatronisko sistēmu tehniķis" - 210098 KB

10.04.2018 "Izglītības programma INŽENIERMEHĀNIKA - Aukstuma iekārtu mehāniķis" - 207253 KB

24.05.2017 "Izglītības programma TELEMEHĀNIKA UN LOĢISTIKA - Loģistikas darbinieks" - 209119 KB