Atbalstītāji

Swedbankkarte

Mācību materiāli

Video  mācību materiāli  rasēšanā un inženiergrafikā audzēkņiem un studentiem atrodami saitēs:

https://liggd.lt/diad-tools/lv

https://liggd.lt/diad-tools/lv/learningMaterialsLV