Atbalstītāji

Swedbankkarte

Stipendijas studentiem

Koledžas studenti var pretendēt uz minimālajām (semestra) un vienreizējām stipendijām 200,00 Eur apmērā konkursa kārtībā piešķirtā budžeta finansējuma ietvaros.
Kārtība, kādā Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Tehniskā koledža” studentiem tiek piešķirta stipendija apskatāma pievienotajā dokumentā.

T.67081411
T.67081401

Koledžas studenti var pretendēt uz sociālo stipendiju "Studētgods", katru mācību (studiju) gadu līdz 20. septembrim un 20. februārim elektroniski iesniedzot pieteikumu sociālās stipendijas "Studētgods" saņemšanai, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv iekļauto valsts pārvaldes pakalpojumu "Studētgods".

Vairāk informācijas: https://likumi.lv/ta/id/93004-noteikumi-par-stipendijam

Iesniegumi vienreizējām stipendijām tiek pieņemti nepārtraukti.

Iesniegumus lūdzu sūtīt uz e-pastu: oksana.makarova@kcrtk.lv