Atbalstītāji

Swedbankkarte

Stipendijas studentiem

Koledžas studenti var pretendēt uz minimālajām (semestra) un vienreizējām stipendijām 100,00 Eur apmērā konkursa kārtībā piešķirtā budžeta finansējuma ietvaros.
Kārtība, kādā Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Tehniskā koledža” studentiem tiek piešķirta stipendija apskatāma pievienotajā dokumentā.

T.67081411
T.67081401

Iesniegumi vienreizējām stipendijām tiek pieņemti nepārtraukti.

12.02.2020 "Stipendiju piešķiršanas nolikums" - 921552 KB

10.02.2016 "Stipendiju veidlapa - koledža" - 37888 KB