Atbalstītāji

Swedbankkarte

Stipendijas studentiem

Koledžas studenti var pretendēt uz minimālajām (semestra) un vienreizējām stipendijām 100,00 Eur apmērā konkursa kārtībā piešķirtā budžeta finansējuma ietvaros.
Kārtība, kādā Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Tehniskā koledža” studentiem tiek piešķirta stipendija apskatāma pievienotajā dokumentā.

T.67081411
T.67081401

Iesniegumi vienreizējām stipendijām tiek pieņemti nepārtraukti.

Pretendenti, kuri vēlas saņemt stipendiju Covid-19 radīto ekonomisko seku mazināšanai, iesniedz:

1) pieteikumu COVID stipendijas saņemšanai
2) dokumentu, saņemot to VID vai izdrukājot no Valsts ieņēmumu dienesta EDS sistēmas sadaļas “Pārskati”, apakšsadaļas “Par nodokļu maksātāju iesniegtās ziņas” atbilstošu pārskatu par periodu, kas nav mazāks par 12 mēnešiem:

  • Darba devēju aprēķinātās Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas vai
  • Darba devēju aprēķināto ienākumu apjoms mikrouzņēmumu nodokļu deklarācijās, vai citu VID izziņu/ pārskatu, kas apliecina kritēriju izpildi;
  • Izziņu no VSAA par to, ka nesaņem valsts sociālo pabalstu.

Studentiem iesniegumi minimālajām stipendijām 2020./2021. akadēmiskā gada 2. semestrim jāiesniedz elektroniski līdz š.g. 10. februārim.

Iesniegumus lūdzu sūtīt uz e-pastu: oksana.makarova@kcrtk.lv