Atbalstītāji

Swedbankkarte

Stipendijas audzēkņiem

 

Visi profesionālās vidusskolas audzēkņi saņem valsts budžeta stipendijas. Stipendijas apjoms atkarīgs no sekmēm mācībās, iekšējās kārtības noteikumu ievērošanas, dalības izglītības iestādes aktivitātēs. Papildus informācija  Studiju daļā Braslas ielā 16, 116. kab., T. 67081411
Kārtība, kādā Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Tehniskā koledža” profesionālās vidusskolas audzēkņiem tiek piešķirta stipendija apskatāma pievienotajā dokumentā.