Vietnes darbībai izmantotas obligāti nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Vairāk

Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Uzņemšanas rezultāti profesionālajā vidusskolā 2023./2024. māc. g.

Pirmās kārtas uzņemšanas rezultātus skatīt pievienotajos dokumentos.

Reflektantiem, kuri izturējuši konkursu, kopā ar vienu no likumiskajiem pārstāvjiem jāparaksta līgums mācībām līdz š.g. 21.jūlijam

pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00,
otrdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 19.00,
Braslas ielā 16, Rīgā

T. 67081401, 67081411, 67081413, mob.T. 26564924