Atbalstītāji

Swedbankkarte

Uzņemšanas rezultāti profesionālajā vidusskolā 2021./2022. māc. g.

1. kārtas uzņemšanas rezultāti mācībām profesionālajā vidusskolā (apskatāmi pievienotajos dokumentos zemāk)

Uzņemšanas rezultāti tiks precizēti līdz š.g. 7. jūlijam, ieskaitot.

Reflektantus, kuri nav izturējuši konkursu, laikā no š.g. 8. jūlija līdz 12. jūlijam ieskaitot, aicinām pārreģistrēties uz brīvajām vietām programmās/ kvalifikācijām:

  • Telekomunikācijas/ Telekomunikāciju tehniķis
  • Kokizstrādājumu izgatavošana/ Mēbeļu galdnieks
  • Metālapstrāde/ Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs
  • Inženiermehānika/ Aukstumiekārtu sistēmu tehniķis

05.07.2021 "Elektronikas tehniķis" - 59963 KB

05.07.2021 "Elektrotehniķis" - 62956 KB

05.07.2021 "Loģistikas darbinieks" - 65244 KB

05.07.2021 "Mehatronisku sistēmu tehniķis" - 62112 KB

05.07.2021 "Mēbeļu galdnieks" - 59170 KB

05.07.2021 "Programmēšanas tehniķis" - 83335 KB

05.07.2021 "Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs" - 56889 KB

05.07.2021 "Telekomunikāciju tehniķis" - 56330 KB

05.07.2021 "Aukstumiekārtu sistēmu tehniķis" - 59557 KB

05.07.2021 "Automehāniķis" - 72293 KB

05.07.2021 "Datorsistēmu tehniķis" - 74289 KB