Atbalstītāji

Swedbankkarte

Profesionālās meistarības konkursi telekomunikācijas specialitātē

2019. gada 6. un 7. novembrī PIKC “Rīgas Tehniskā koledža” IKT katedras telekomunikācijas specialitātē notika profesionālās meistarības konkursi “Gudrais sakarnieks 2019” un “Zinam vai minam ...”.

Ieskatu konkursu norisē un uzvarētājus skatīt pievienotajos dokumentos