Atbalstītāji

Swedbankkarte

Valsts svētkiem veltītie pasākumi novembrī

2019. gada novembra mēnesī RTK notika Valsts svētkiem veltīti pasākumi - “Es savas Valsts patriots”,  Lāčplēša dienai-100 un koncertprogramma "Ir vērts".


Ieskatu pasākumos skatīt pievienotajā dokumentā.