Atbalstītāji

Swedbankkarte

Iegūta Erasmus+ programmas kvalitātes balva “Spārni 2019”

PIKC “Rīgas Tehniskā koledža” saņēma Erasmus+ programmas kvalitātes balvu “Spārni 2019” nominācijā Erasmus+ personu mobilitāte augstākās izglītības sektorā starp programmu valstīm.

“Erasmus+ programmas kvalitātes balva “Spārni” apliecina mērķtiecīgi plānotu un īstenotu starptautisko sadarbību un izglītības iestāžu internacionalizāciju, bez kuras nav iedomājama konkurētspējīga izglītības vide Latvijā ne augstākajā izglītībā, ne arī citās izglītības pakāpēs. Šodien apbalvoto projektu īstenotāji pašaizliedzīgi un atbildīgi ir vadījuši institūciju sadarbību izglītības inovāciju ieviešanā un labās prakses apmaiņā, kas nes augļus ne tikai vienas iestādes vai projekta mērogā, bet stiprina visas izglītības sistēmas attīstību ilgtermiņā,” atzina VIAA direktore Dita Traidās.

http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_jaunumi/?text_id=40973