Atbalstītāji

Swedbankkarte

28.05.2020. RTK direktora rīkojums par eksāmenu organizēšanu

Pielikumā direktora 28.05.2020. rīkojums par epidemioloģiskās drošības pasākumiem eksāmenu norises organizēšanā.