Atbalstītāji

Swedbankkarte

Seminārs - Mehatronika un mūsdienu tehnoloģijas metālapstrādē, kokapstrādē.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 30.jūnija noteikumu Nr.682 "Valsts izglītības satura cetra nolikums" 2.9. punktu, un lai nodrošinātu pedagogu profesionālās kompetences  pilnveidi tehniskās jaunrades interešu izglītības pedagogiem:

9. oktobrī plkst. 10.00-16.30 sadarbībā ar Profesionāās izglītības kompetences centru "Rīgas Tehniskā koledža" organizē tehniskās jaunrades pulciņu skolotāju profesionālās kompetences pilnveides seminārs  "Mehatronika un mūsdienu tehnoloģijas metālapstrādē, kokapstrādē."